jeomorfoloji

Jeomorfoloji, topoğrafyanın (dağlar, ovalar, vadiler, nehirler, çöller ve kıyılar gibi) ve zaman içinde ortaya çıkış ve gelişme nedenlerinin incelenmesine odaklanır.Jeomorfoloji, Yunanca kökenli bir kelimedir.

Bu bilim, Dünya yüzeyinde veya yakınında işleyen fiziksel, kimyasal veya biyolojik süreçlerden kaynaklanan derinliklerin topografik ve ölçülebilir özelliklerinin kökeni ve gelişiminin bilimsel olarak incelenmesiyle ilgili bir bilimden başka bir şey değildir. Jeomorfologlar, peyzajların neden böyle göründüğünü anlamaya, arazinin şeklini ve arazinin tarihini ve dinamiklerini anlamaya ve saha gözlemleri, fiziksel deneyler ve sayısal modellemenin bir kombinasyonu yoluyla değişiklikleri tahmin etmeye çalışırlar.

Jeomorfologlar fiziki coğrafya, jeoloji, jeodezi, mühendislik jeolojisi, arkeoloji, klimatoloji ve jeoteknik mühendisliği gibi disiplinlerde çalışırlar. Bu geniş ilgi tabanı, bu alandaki birçok araştırma yöntemine ve ilgi alanına katkıda bulunur.