Sosyal Bilimler
Sosyal bilimler terimi, toplumla ilgilenen akademik uzmanlıklara ve toplum içinde birbirleriyle bireysel ilişkiler ve temel olarak deneysel müfredata bağlıdır. Genellikle insan bilimi, ekonomi, psikoloji ve sosyoloji için kapsamlı bir terim olarak kullanılır. Genellikle arkeoloji, bölgesel çalışmalar, telekomünikasyon çalışmaları, kültürel çalışmalar, tarih, hukuk, dil bilimleri ve siyaset bilimi gibi insani bilimi içerebilir. Bu terim, 19. yüzyılda büyüyen sosyolojinin kökenine atıfta bulunmak için bilimsel bağlamda kullanılabilir. Ve "Çalışma"). Emile Dorkheim, Carl Marx ve Max Fiber, bu tanıma göre modern sosyal bilimler olarak adlandırılır.