İlaç
Tıp (Platin: Ars Medicina), tedavi anlamında; İnsani insanlarda insani deneyimleri ve hastalığı, hastalıkları ve yaralanmalarını, vücudunu, psikolojik veya çevresini yaşadığı ve terapi ve uyuşturucu ve cerrahi tedavi bulmaya çalışır. Tıp ayrıca hastalıkları ve önleme ve önleme yöntemlerini teşvik eden koşullar ve koşulların ve sağlık koşullarının bu bayrak yönünden ve bunları iyileştirmeye çalışın. Tıp, tarih boyunca insan deneyimlerinden yararlanan uygulamalı ve pratik bir bilimdir. Modern zamanlarda, ilaç laboratuar, klinik ve anatomik deneyler için belgelenen bilimsel çalışmalara dayanmaktadır.