dinler
Din kavramı, kendisini benimseyen her insan için varoluş amacını, evrenin ve yaşamın varlığını açıklayan ve insanın evrenle ilişkisini açıklayan bir şekilde birbiriyle bağlantılı büyük bir fikir ve inanç grubunu ifade eder. , dinin metafizik, metafizik veya metafizik bilim olarak bilinen bilimle ilgili fikirleri içerdiği durumlarda, i. Bu dinin görünür ve takipçileri, yalnızca dinleri onlara doğruluğunu söylediği için bu şeylerin geçerliliğine inanır, din çeşitli vaaz ritüellerini içerir. , dualar, bayramlar, ibadetler vb. ve bu makalede semavi dinlere ve semavi dinlerin çeşitlerine ışık tutulacaktır.