Edebiyat
Edebiyat, genel olarak insan duygularının, düşüncelerinin, düşünceleri ve düşünceleri ve düşünceleri ve düşünceleri ve önümüzdeki yazılı yöntemlerle ilgili en iyi yazılı yöntemlerle ilgili insan ifadelerinin biçimlerinden biridir. Başka bir şekilde ifade edilemeyeceğini ifade etmek. Edebiyat, dil ile yakından ilgilidir ve bu dildeki kod ve Kültür kodunun gerçek üretimi ve bu dilde kültürün gerçekleştirilmesi, bölgeleri ve yaşlardan farklı olarak değişen literatür ve etkileri dahilinde tutarlı olacaktır. onun fikirleri ..)