Genel Cerrahi
Genel cerrahi, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon, karaciğer, pankreas, safra kesesi, safra kanalları ve sıklıkla tiroid bezi dahil olmak üzere karın içi organ ve sistemlere odaklanan bir cerrahi uzmanlık alanıdır. baş ve boyun cerrahisinde). Ayrıca cilt, meme, doku ve fıtık ile ilgili hastalıkları da içerir.