Yahudilik
Yahudilik, eski tek tanrılı bir din ve İbrahimî dinlerin en eskisi olan Yahudi halkının dinidir.Öğretileri, Musevi inançlarına göre Musa'ya vahyedilen temel metin olarak Tevrat'a dayanmaktadır. Yahudi halkının dinini, felsefesini ve kültürünü içerir. Yahudilik, dindar Yahudiler tarafından Tanrı'nın İsrail çocuklarıyla yaptığı antlaşmanın bir ifadesi olarak kabul edilir. Yahudilik çok çeşitli metinleri, uygulamaları, teolojik konumları ve örgütlenme biçimlerini içerir.