Ekoloji

Ekoloji, hem canlı organizmaları hem de cansız bileşenleri içeren, canlılar ile biyofiziksel çevreleri arasındaki etkileşimleri inceleyen biyoloji dalıdır. İlgilenilen konular arasında biyolojik çeşitlilik, dağılım, biyokütle ve organizma grupları ile türler içinde ve arasında işbirliği ve rekabet yer alır. Ekosistemler, canlı organizmaların sistemleri, onları oluşturan topluluklar ve çevrelerinin cansız bileşenleri arasındaki dinamik bir etkileşimdir. Birincil üretim, toprak oluşumu, besin döngüsü ve habitat oluşturma süreci gibi ekosistem süreçleri, bir çevre boyunca enerji ve malzeme akışını düzenler. Bu süreçler, belirli yaşam öyküsü özelliklerine sahip organizmalar tarafından desteklenir.