Ο μύθος του κράτους

Ο μύθος του κράτους 图书pdf下载

意见:

433

语:

希腊语

评分:

0

部门:

社会科学

页数:

416

部分:

哲学

文件大小:

22500266 MB

书籍质量 :

出色的

下载一本书:

17

通知

如果您反对出版本书,请联系我们 [email protected]

恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer,1874-1945)是德国哲学家和哲学史家,属于所谓的“新康德哲学”马尔堡学派。 他最为人所知的是二十世纪康德批判哲学最杰出的评论家。 1933年离开德国,病逝于纽约。 他最著名的作品有:《本质与功能》(1910)、《自由与形式》(1916)、《象征形式的哲学》(1923-1929)、《神话与国家》(1942)、《象征、神话与文化”(1979 年),“语言与神话”(1925 年)。

书的描述

Ο μύθος του κράτους 本书 pdf 阅读和下载 欧内斯特·卡西尔

Στην εποχή μας παρά τους θριάμβους της επιστημονικής και τεχνικής ορθολογικότητας, η μυθική σκέψη επιβλήθηκε συχνότατα στους λοιπούς τομείς της κοινωνικής ζωής, και ιδιαίτερα στον τομέα της πολιτικής.
Η λατρεία του κράτους και της φυλής έφερε στην επιφάνεια, με δραματικές συνέπειες, στρώματα σκέψης και κίνητρα δράσης που φαίνονται ξεπερασμένα από την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας. Έτσι τίθενται και πάλι τα ερωτήματα: τι είναι ο μύθος και ποια η λειτουργία του στην κοινωνική ζωή;
Πώς συνδέθηκε ίσαμε σήμερα στην πολιτική σκέψη ο μύθος με τον Λόγο;
Στο τελευταίο του έργο ο Ερνστ Κασσίρερ, ένα από τα ευρύτερα φιλοσοφικά πνεύματα του αιώνα μας, έδωσε στα ερωτήματα αυτά απαντήσεις πολυδιάστατες και πολυεπίπεδες.
Περιεχόμενα:
Τι είναι μύθος;
Ο αγώνας εναντίον του μύθου στην ιστορία της πολιτικής θεωρίας.
Ο μύθος του εικοστού αιώνα.

书评

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

更多书籍 欧内斯特·卡西尔

Καντ: Η ζωή και το έργο του
Καντ: Η ζωή και το έργο του
哲学
390
Greek
欧内斯特·卡西尔
Καντ: Η ζωή και το έργο του 本书 pdf 阅读和下载 欧内斯特·卡西尔

更多书籍 哲学

Σοφία και ψευδαισθήσεις της φιλοσοφίας
Σοφία και ψευδαισθήσεις της φιλοσοφίας
655
Greek
让·皮亚杰
Σοφία και ψευδαισθήσεις της φιλοσοφίας 本书 pdf 阅读和下载 让·皮亚杰
Σπινόζα
Σπινόζα
488
Greek
罗杰·斯克鲁顿
Σπινόζα 本书 pdf 阅读和下载 罗杰·斯克鲁顿
Περί της ελευθερίας της βούλησης
Περί της ελευθερίας της βούλησης
430
Greek
阿瑟·舒本豪尔
Περί της ελευθερίας της βούλησης 本书 pdf 阅读和下载 阿瑟·舒本豪尔
Η Φύση και οι Έλληνες
Η Φύση και οι Έλληνες
340
Greek
欧文·薛定谔
Η Φύση και οι Έλληνες 本书 pdf 阅读和下载 欧文·薛定谔

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.