tarihi coğrafya

Tarihsel coğrafya, fiziki coğrafyanın veya beşeri coğrafyanın bir dalı değil, doğal ve beşeri yönleriyle geçmişin coğrafyasıdır, yani çalışmasında sadece geçmişin doğal koşullarıyla sınırlı kalmayıp, ilgilenir. insan faaliyetinin incelenmesiyle de ilgilidir.

Tarihsel coğrafya, coğrafi olayların zaman içinde nasıl değiştiğini inceleyen coğrafya dalıdır. Tarih, antropoloji, ekoloji, jeoloji, çevre çalışmaları, edebi çalışmalar ve diğer alanlarla hem güncel hem de metodolojik benzerlikleri paylaşan sentezleyici bir disiplindir. Tarihsel coğrafya genellikle coğrafya ve sosyal bilgilerde okul ve üniversite müfredatının önemli bir bileşenidir. Tarihi coğrafyadaki güncel araştırmalar kırktan fazla ülkede bilim adamları tarafından yürütülmektedir.

Tarihsel coğrafya dilbilimle ilgilenir. Dil, medeniyeti korumanın ve onu bir nesilden diğerine aktarmanın bir aracı olduğu için, dilbilimsel analiz yoluyla, tarihi coğrafya öğrencisi farklı tarihsel dönemlerdeki insanları tanımlayabilir. Hiç şüphe yok ki tarihi coğrafya ile tarih arasında yakın bir ilişki vardır.