nüfus
demografi Nüfus çalışmaları veya demografi, büyüklük, dağılım, yoğunluk, bileşim, etnik köken, büyüme bileşenleri (üreme, ölüm, göç) - hastalık oranlarında temsil edilen nüfusun özelliklerinin bilimsel bir çalışmasına dayanan bir sosyoloji ve beşeri coğrafya dalıdır. , ekonomik ve sosyal koşullar, yaş ve cinsiyet oranları, gelir düzeyi vb. bölgelerden birinde. Nüfus araştırmaları, ailelerin çocuk sayısına neden sahip olduklarını, ölüm oranlarındaki artışı etkileyen nedenleri, göç nedenlerini ve coğrafi dağılımı bulmayı amaçlamaktadır. Bu bilgi, mevcut ve gelecekteki insan ihtiyaçlarını belirlemek için gereklidir. Nüfus çalışmaları, insan toplumunu anlamanın birincil yolunu temsil eder.Belirli bir bölgedeki insan sayısını doğrulamanın yanı sıra, bu sayının önceki istatistiklere göre neden arttığını veya azaldığını belirler ve açıklar. Çalışmalar ayrıca nüfus değişimi için gelecekteki eğilimleri de tahmin ediyor.