klasik fizik

Klasik fizik, makroskobik dünyada madde ve enerjinin davranışını yöneten doğa yasalarını inceleyen bir fizik dalıdır. Klasik fiziğin temeli olan hareket ve yerçekimi yasalarını formüle eden Sir Isaac Newton'dan sonra Newton fiziği olarak da bilinir.

Klasik fiziğin temel ilkelerinden biri, enerjinin var edilemeyeceğini veya yok edilemeyeceğini, yalnızca bir biçimden diğerine dönüştürülebileceğini belirten enerjinin korunumu yasasıdır. Bu yasa, nesnelerin hareketi veya sıvıların akışı gibi fiziksel sistemlerin davranışını anlamada esastır. Ayrıca motorlar ve türbinler gibi makinelerin davranışını anlamak için bir temel sağlar.

Klasik fizik aynı zamanda hareket yasalarıyla da ilgilenir. Newton'un üç hareket yasası, duran bir nesnenin durma eğiliminde olduğunu, hareket halindeki bir nesnenin, üzerine bir dış kuvvet etki etmedikçe aynı hız ve yönde hareket etmeye devam etme eğiliminde olduğunu ve bir nesnenin hareketini değiştirmek için gereken kuvvetin olduğunu belirtir. kütlesi ve hızındaki değişim oranı ile orantılıdır. Bu yasalar, nesnelerin davranışını ve onlara etki eden kuvvetleri anlamada esastır.

Klasik fizikteki bir diğer anahtar kavram yerçekimi yasasıdır. Bu yasaya göre evrendeki tüm cisimler birbirlerini kütleleriyle orantılı, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı bir kuvvetle çekerler. Bu yasa, gezegenler ve yıldızlar gibi gök cisimlerinin davranışlarını anlamada çok önemlidir ve birçok astronomik hesaplamanın temelini oluşturur.

Klasik fizik ayrıca dalgaların ve titreşimlerin incelenmesini de kapsar. Örneğin ses dalgaları, uzayda yayılan havadaki titreşimlerdir; ışık ve radyo dalgaları gibi elektromanyetik dalgalar ise yine uzayda yayılan elektrik ve manyetik alanlardaki titreşimlerdir. Dalgaların ve titreşimlerin incelenmesi, akustik, optik ve elektronik dahil birçok alanda önemlidir.

Sonuç olarak, klasik fizik, makroskobik dünyadaki madde ve enerji davranışının temel bir anlayışını sağlar. İlkeleri ve yasaları, fiziksel sistemlerin, makinelerin ve gök cisimlerinin davranışını anlamada esastır. Klasik fiziğin yerini büyük ölçüde modern fizik almış olsa da, etrafımızdaki fiziksel dünyayı anlamak için hayati bir çalışma alanı olmaya devam ediyor.

Rölativitenin ABC'si
Rölativitenin ABC'si
klasik fizik
0
416
Turkish
Bertrand Russell
Rölativitenin ABC'si kitap pdf oku ve indir Bertrand Russell