jeoloji
Jeoloji, katı Dünya'nın yapısını, onu oluşturan kayaları ve zaman içinde üzerinde meydana gelen süreçleri inceleyen bir yer bilimi dalıdır. Stratigrafi, herhangi bir karasal gezegenin (Mars veya Ay gibi) katı Dünya özelliklerinin çalışmasına da atıfta bulunabilir. Stratigrafi, yeraltının yapısını ve bu yapıyı şekillendiren süreçleri tanımlar. Stratigrafi ayrıca, belirli bir bölgedeki kayaların göreceli ve mutlak yaşlarını belirlemek ve bu kayaların tarihini tanımlamak için gerekli araçları sağlar. Bu araçları birleştirerek, stratigraflar her arazinin jeolojik tarihini kaydedebilir ve yaşını belirleyebilir. Ve stratigrafi, levha tektoniği, Dünya'nın evrimsel tarihi ve Dünya'nın geçmiş iklimleri için gerekli kanıtları sağlar.