hemşirelik
Hemşirelik bir sanat, bilim ve insanlık olup, bireyin sağlıklı kalmasına yardımcı olan, hastalık ve yaralanmalardan kaynaklanan komplikasyonları önleyen, tedavi edici nitelikte belirli hizmetleri topluma sunmakta, hem teknik hem de ahlaki (psikolojik ve sosyal) ) yönleri.