fizyoloji

Fizyoloji, organ sistemlerinin, hücrelerin ve biyomoleküllerin canlı organizmalarda kimyasal ve fiziksel süreçleri nasıl gerçekleştirdiğini de içeren hayati organ ve sistemlerin fizyolojisinin incelenmesidir ve biyolojinin bir alt disiplini olarak kabul edilir.

Organizma sınıflarına göre, alan ayrılabilir:

  • tıbbi fizyoloji
  • hayvan fizyolojisi
  • bitki Fizyolojisi
  • Hücre Fizyolojisi
  • karşılaştırmalı fizyoloji

Fizyolojinin alt disiplinlerini sınıflandırmanın birçok yolu vardır:

  • çalışılan taksonlara dayalı: insan fizyolojisi, hayvan fizyolojisi, bitki fizyolojisi, mikrobiyal fizyoloji, viral fizyoloji
  • organizasyon düzeyine dayalı: hücre fizyolojisi, moleküler fizyoloji, sistem fizyolojisi, organizma fizyolojisi, ekolojik fizyoloji, bütünleştirici fizyoloji
  • fizyolojik varyasyona neden olan sürece dayanır: gelişimsel fizyoloji, çevresel fizyoloji, evrimsel fizyoloji
  • araştırmanın nihai hedeflerine dayanmaktadır: uygulamalı fizyoloji, uygulamalı olmayan