diğer dil
Dünyadaki dil sayısının tahmini 5.000 ile 7.000 arasında değişmektedir, ancak herhangi bir doğru tahmin, kısmen diller ve lehçeler arasındaki keyfi ayrıma bağlıdır.Doğal diller ya konuşulur ya da işaret dilidir, ancak herhangi bir dil insan dili bağımsız bir dil olduğundan, örneğin resimli yazı, körler için Braille veya ıslık gibi görsel-işitsel ipuçları veya Dokunsal kullanılarak ikincil ortama kodlanabilir. Genel anlamda kullanıldığında "dil" terimi, karmaşık bir iletişim sistemini öğretmek ve kullanmak veya bu sistemleri oluşturan bir dizi kuralı veya bu kurallardan kaynaklanabilecek bir dizi ifadeyi tanımlamak için bilişsel yeteneğe atıfta bulunabilir. dilin tanımına ilişkin felsefi bakış açılarına bağlıdır Dil ve anlam Tüm diller işaretlerin belirli anlamları ifade etme sürecine bağlıdır.Konuşma veya konuşma dili ve işaret dili, sembollerin nasıl kullanıldığını kontrol eden bir ses sistemi içerir. kelimeler veya morfemler olarak bilinen dizeleri ve kelimelerin ve morfemlerin tümceleri ve deyişleri oluşturmak için nasıl birleştiğini kontrol eden bir gramer sistemi oluşturur.