Yasa

Hukuk, genel olarak, uzun süredir tartışılan bir konu olarak kesin tanımıyla, davranışı düzenlemek için sosyal veya hükümet kurumları tarafından oluşturulan ve uygulanan bir kurallar sistemine atıfta bulunur. Adalet bilimi ve sanatı olarak çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Devletin dayattığı yasalar, bir kolej yasama organı veya tek bir yasama organı tarafından yapılabilir ve bu da yasalarla sonuçlanabilir; kararname ve yönetmeliklerle yürütme organı tarafından; veya genellikle ortak hukuk yargı alanlarında, emsal yoluyla hakimler tarafından kurulmuştur. Bireyler, standart mahkeme davalarına alternatif uyuşmazlıkları çözme yöntemlerini benimseyen tahkim anlaşmaları da dahil olmak üzere yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler oluşturabilir.