Turizm coğrafyası

Turizm coğrafyası (Turizm coğrafyası, seyahat ve bunun yerler üzerindeki etkisi ile ilgilenen çağdaş veya modern insan coğrafyasının dallarından biridir), bir endüstri ve sosyal ve kültürel bir etkinlik olarak seyahat ve turizmin incelenmesidir. Turizm coğrafyası, turizmin çevresel etkisi, turizm ve boş zaman ekonomilerinin coğrafyaları, turizm endüstrisine ve yönetim kaygılarına cevap veren ve turizm sosyolojisi ve turizmin yerleri dahil olmak üzere çok çeşitli ilgi alanlarını kapsar.

Turizm, mekanlarda meydana gelir, yerler arasındaki hareket ve etkinlikleri içerir ve yerler, manzaralar ve insanlar arasında oluşturulan ilişkiler yoluyla hem yer özelliklerinin hem de kişisel kimliklerin oluştuğu bir faaliyettir. Fiziki coğrafya, turizm yerlerinin yaratıldığı ve çevresel etkilerin ve endişelerin turizm yerlerinin gelişimini yönetirken göz önünde bulundurulması gereken önemli konular olduğu temel arka planı sağlar.