Siyasi makaleler

Politik denemeler, politik davranış, iç ve dış devlet işleri ve gücü içeren sosyal ilişkiler hakkında yazan, siyaset için bir mantık arayan, kamu davranışı etiği ve yönetişim uygulamalarını inceleyen kamu yönetimi hakkında yazan bir makale türüdür.

Siyasi yazılar genellikle halka hitap eden gazete ve dergilerde yayınlanır, günün olaylarına uygundur, inceliklere ve derinliğe yer yoktur, asıl dayanak delillerle halkı ikna etmektir. .