Rumen Uygarlığı
Roma Uygarlığı, MÖ altıncı yüzyıla kadar uzanan bir uygarlık olarak bilinir, çünkü o kadar güçlüydü ki, mevcut Akdeniz çevresindeki bölgeyi kontrol etti.İlk Romalılar, iktidarı ele geçiren krallar tarafından yönetildi, ardından krallık Cumhuriyete dönüştü. Roma yedi kral tarafından yönetildi, Roma güçlü imparatorların yükselişi ve düşüşü arasında birçok iniş ve çıkış yaşadı; Julius Caesar ve Augustus.Roma uygarlığında birçok politikacı, devlet adamı, asker ve yazar ortaya çıkmıştır ve bu uygarlığın izleri, klasik Roma kalıntılarının bugüne kadar hala var olduğu ve Avrupa'nın başlıca cazibe merkezi olan Avrupa'da hala açıktır. turistler.