Roman ve şiir koleksiyonları
Şiiri, farklı dillerdeki türlerini içerecek şekilde tanımlamak zordur, ancak şiirin özüne bütüncül bir anlam verebilecek çok sayıda tanım vardır.Şiir, dengeli, kafiyeli bir konuşma (Arap şiirinin) olarak tanımlandı. , anlamı ifade eden ve birden fazla satıra sahip olan ve bu tanım sistemleri içerir. Bazıları dedi ki: Bu, bir ön niyetle tartmak ve kafiye yapmak için yapılan konuşmadır. İbn Haldun bunu şu şekilde tanımlamıştır: “Bu, ağırlık ve rivâyet bakımından mutabık kalınan kısımlarda teferruatlı, her bir kısmı maksad ve maksat bakımından kendinden önceki ve sonrakilerden müstakil olan, mecaz ve tasvirlere dayalı, belagatli bir sözdür. Arapların kendine özgü yöntemleri.” Şiir: Öznenin zahiri anlamının yanında veya onun yerine estetik ve sıfatların kullanıldığı dilde edebi sanattır. Şiir bağımsız olarak, ayrı şiirler olarak yazılabilir veya şiirsel dramalar, ilahiler, şiirsel metinler veya düzyazı şiirlerinde olduğu gibi diğer sanatların yanında ortaya çıkabilir. Ahlaki yönüne gelince, şiir bilimdir.