Müzik
Müzik bir sanat formu, kültürel bir etkinlik ve bir ses ortamıdır. Müziğin genel tanımları, perde (melodi ve armoniyi yöneten), ritim (ve bununla ilgili kavramlar, ritim, ölçü ve ifade), dinamikler (yükseklik ve yumuşaklık) ve tını ve dokunun ses nitelikleri (bazen) gibi ortak unsurları içerir. müzikal bir sesin "rengi" olarak adlandırılır). Farklı müzik tarzları veya türleri bu unsurların bazılarını vurgulayabilir, vurgulayabilir veya atlayabilir. Müzik, vokalden rap'e kadar çok çeşitli enstrümanlar ve vokal teknikleri kullanılarak oynanır. Yalnızca müzik parçaları, yalnızca vokal parçaları (enstrümantal eşliksiz şarkılar gibi) ve vokalleri ve enstrümanları birleştiren parçalar vardır. Sözcük, Yunanca μουσική (fare; "ilham sanatı") kelimesinden türetilmiştir. Müzik terimleri sözlüğüne bakın.