Biyoloji
Biyoloji, yapıları, işlevleri, büyümeleri, evrimleri, dağılımları ve sınıflandırmaları dahil olmak üzere yaşam ve canlı organizmaların incelenmesiyle ilgilenen bir doğa bilimidir. Modern biyoloji, birçok dal ve alt disiplinden oluşan geniş bir alandır, ancak çeşitli dallarını ve tüm araştırmaları ve araştırmaları birbirine bağlayan bazı birleşik genel kavramları içerir. Biyolojide hücre genellikle yaşamın temel birimi, gen kalıtımın temel birimi ve evrim de yeni türler üreten motor olarak görülür. Günümüzde biyolojide de tüm canlıların enerjiyi tüketerek ve dönüştürerek ve iç çevreyi istikrarlı ve enerjik bir durum sürdürecek şekilde düzenleyerek hayatta kaldıkları anlaşılmaktadır.