Bilgi sistemi
Bilgi sistemleri, bir grup insan, veri kayıtları ve bazı manuel ve manuel olmayan işlemlerden oluşan sistemler olarak tanımlanır.Bu sistemler genellikle her bir sistemin veri ve bilgilerini ele alır ve aynı zamanda bir dizi öğe olarak da tanımlanabilir. belirli bir konu hakkında bilgi toplamak, işlemek, depolamak ve dağıtmak için kendi aralarında örtüşürler.Sistematik olarak, organizasyonu desteklemek, kontrol etmek, analiz etmek ve tartışılan konuyla ilgili net bir mevcut ve gelecek algısı oluşturmak için. Bilgi sistemleri, nihai çıktıları elde etmek amacıyla, verileri arşivlemek, yönetmek ve organize etmek ve organizasyondaki iş akış mekanizmasına göre oluşturulmuş belirli prosedürlerle işlemek için kullanılan bir dizi programdır.Bilgi sistemlerinin tamamen bağımsız olması dikkat çekicidir. bilgi teknolojisinden farklı olarak, bilgi sistemleri işine hizmet etmek için oluşturulan bilgi teknolojisi tekniklerini kullanır. Bilgi sistemlerinin ortaya çıkış tarihi, bilgi teknolojisi yönetimi felsefesini her türlü organizasyon ve kurum içinde özümsemeye ve anlamaya çalışmak için bilgisayar biliminin dallarından biri olarak bilgi biliminin ortaya çıkmasıydı ve daha sonra bilgi teknolojisi yönetimine dönüştü. Yönetim araştırmalarının önemli bir odak noktası olduğu ve Bilgi sistemleri olarak anıldığı için yönetimde başlı başına bir alandır. Bilgi sistemleri, bilgi teknolojisi, finansal kaynaklar, hammaddeler ve makineler ile birlikte şirket yöneticilerinin kullanabileceği beş temel kaynaktan biridir ve birçok şirkette eşdeğer öneme sahip bilgi departmanı başkanı pozisyonu oluşturulmuştur. CEO, finans departmanı başkanı ve finans departmanı başkanı gibi diğer birçok pozisyona. Operasyonlar, Baş Teknoloji Sorumlusu.