İklimbilim

Klimatoloji, bilimsel olarak belirli bir süre boyunca hava koşulları olarak tanımlanan iklimin bilimsel çalışmasıdır. Bu modern çalışma alanı, atmosfer bilimlerinin bir dalı ve yer bilimlerinden biri olan fiziki coğrafyanın bir alt alanı olarak kabul edilir. Klimatoloji şu anda oşinografi ve biyojeokimya yönlerini içermektedir.

Klimatologların güvendiği birincil yöntemler, iklimi belirleyen fiziksel yasaların meteorolojik analizini ve modellenmesini içerir. İklim çeşitliliğinin incelenmesi, iklim değişikliğinin mekanizmaları ve modern iklim değişikliği ana araştırma konuları arasındadır. Temel iklim bilgisi, örneğin Güney Salınımı (ENSO), Madden Julian Salınımı (MJO), Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), Arktik Salınımı (AO) ve Okyanus Decadal gibi iklim döngülerinde kısa vadeli hava tahmini için kullanılabilir. Salınım Pasifik Okyanusu Salınımı (PDO) ve Pasifik Onyıllar Arası Salınım (IPO).

İklim modelleri, hava ve iklim sisteminin kinematiğini incelemekten, uzun vadeli iklim değişikliklerini, bunların çevre, okyanuslar, bitkiler, hayvan üretimi, insan sağlığı, nüfus dağılımı, mimari üzerindeki ilişkileri ve etkilerini tahmin etmeye kadar birçok amaç için kullanılmaktadır. sanayi, hava taşımacılığı, deniz navigasyonu ve gezegendeki çeşitli organizmaların yaşamlarını etkileyen diğer konular.

Hava durumu, atmosferin belirli bir süre içindeki durumu olarak tanımlanırken, iklim, atmosferin uzun veya belirsiz bir süre içindeki durumuyla ilgilenir.