çağdaş tarih
İngiliz tarihçiliğinde çağdaş tarih, 1945'ten günümüze tarihsel dönemi tanımlayan modern tarihin bir dalıdır.[1] Çağdaş tarih, ya geç modern çağın bir dalı ya da modern tarihin erken modern çağ ve geç modern çağla birlikte üç ana dalından biri olarak kabul edilir. "Modern tarih" terimi en azından on dokuzuncu yüzyılın başından beri kullanılmaktadır.