Müsbet İlim Yönünden Tevrat İnciller ve Kur'an

Müsbet İlim Yönünden Tevrat İnciller ve Kur'an Libro da scaricare in pdf

Autore:

Maurice Buckeye

Visualizzazioni:

750

Lingua:

Turco

Valutazione:

0

Dipartimento:

religioni

Numero di pagine:

0

Dimensione del file:

9531337 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

55

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Maurice Bucaille è un medico francese cresciuto come cristiano cattolico, medico personale del re Faisal Al Saud e con il suo lavoro nel Regno dell'Arabia Saudita, dopo aver studiato i libri sacri di ebrei e musulmani e confrontato la storia del faraone , abbracciò l'Islam e compose la Torah, i Vangeli e il Sacro Corano sulla scala della scienza moderna, che fu tradotto in quasi diciassette lingue, compreso l'arabo. . Maurice Bucaille è nato nella città di Bonn Levik, situata nel cuore del cosiddetto Apogeo, nella regione della Normandia nel nord-ovest della Francia, il 19 luglio 1920. Maurice è stato educato al livello secondario in una scuola cattolica nella sua piccola cittadina.

Descrizione di Il libro

Müsbet İlim Yönünden Tevrat İnciller ve Kur'an libro pdf letto e scaricato da Maurice Buckeye

Müsbet İlim Yönünden Tevrat İnciller ve Kur'an
La Bible, le Coran et la Science, 1976
The Bible, the Qur'an, and Science,
Maurice Bucaille (1920-1998)
Çevirmen: Mehmet Ali Sönmez
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1991, 1998.
İçindekiler:
-mütercimin önsözü,
-giriş,
-eski ahid, s.23
-genel bakış
-eski ahidin yazarı kimdir,
-kitaabı mukaddesin aslı,
-eski ahiddeki kitaplar,
-torah yahut efsarı hamse (pantatök),
-yaratılış kitabının birden onbire kadar olan bablarında, yahovacı metin ile saserdotal metnin dağılış çizelgesi,
-tarih kitapları,
-peygamber kitapları
-şiir ve hikmet kitapları
-eski ahid ve çağdaş ilmi müşahedeler,
-evrenin yaratılışı, yaratılışın safhaları,
-yaratılışın birinci kıssası,
-yaratılışın ikinci kıssası,
-dünyanın (evrenin) yaratıldığı tarih ve insanın dünyaya ayak bastığı tarih,
-ademden ibrahime kadarki dönem,
-ibrahimin soy kütüğü,
-ibrahimden İSAnın doğuşuna kadarki dönem,
-nuh tufanı kıssası,
-kitaabı mukaddes metinlerindeki bilimsel hatalar karşısında hristiyan yazarların tavrı, onların tenkidli incelenmesi,
-sonuçlar,
-inciller, s.85
-giriş,
-kısa tarihçe, musevi-hristiyanlık ve st. paul (pavlus),
-dört incil, kaynakları, tarihçeleri,
-matta incili,
-markos incili,
-luka incili,
-yuhanna incili,
-incillerin kaynakları,
-m. e. boismard, dört incilin genel oluşumu,
-metinlerin tarihçesi,
-inciller ve çağdaş bilim, isa’nın soykütükleri, s.140
-isa’nın soykütükleri,
-inrahim oğlu, davud oğlu isa-mesihin soylarına dair kitap,
-isanın davuddan önceki soykütüğü,
-isanın davuddan sonraki soykütüğü,
-elyazmaların, isanın soykütüğü konusunda gösterdiği farklılıklar ve eski ahide nisbetle durumu,
-matta incili,
-luka incili,
-metinlerin tenkidli incelenmesi,
-ademden ibrahime kadarki dönem,
-ibrahimden davuda kadarki dönem,
-davuddan sonraki dönem,
-öyküler arasındaki çelişkiler ve akla yatkın olmayan yanlar, s.157
-isanın çektiklerine dair öyküler (passion),
-kudas müessesesi öyküsünün yuhanna incilinde geçmeyişi,
-isanın tekrar dirilerek kendisini göstermesi,
-isanın göğe çekilişi,
-isanın en son görüşmeleri, yuhanna incilindeki paraklit,
-sonuçlar,
-kuran ve çağdaş ilim, s.181-giriş,
-kuranın allahtan nazil [!] olduğu gibi kalmış [!] olması, yazıya geçirilişinin tarihçesi,
-göklerın ve yerin yaratılışı,
-kitaabı mukaddes yaratılış kıssasıyla kuran kıssası arasındaki farklar ve benzerlikler,
-yaratılışın altı merhalesi,
-kuran, gökler ve yerden hangisinin önce hangisinin sonra yaratıldığını bildirmez,
-evrenin temel oluşum seyri ve bu seyrin sonunda alemlerin ortaya çıkışı,
-kainatın teşekkülü hakkında çağdaş ilmin bazı tespitleri,
-güneş sistemi,
-galaksiler,
-galaksilerin, yıldızların ve gezegen sistemlerinin teşekkülü ve evrimi,
-alemlerin çokluğu kavramı,
-yıldızlararası galaksi yığınları
-yaratılışa dair bilimsel verilerin kuran verileriyle karşılaştırılması,
-bazı itirazlara cevaplar,
-kuranda astronomi, s.239
-göğe dair genel düşünceler,
-gök cisimlerinin mahiyeti,
-güneş ve ay,
-yıldızlar,
-gezegenler,
-yere en yakın gök,
-kurulu gök düzeni,
-ay ve güneş içi yörüngeler olduğu,
-ay yörüngesi,
-güneş yörüngesi,
-fezada ay ve güneşin kendi öz hareketleri ile yer değiştirdiklerine kuranın işaret etmesi,
-gündüzlerin ve gecelerin art arda gelişi,
-gök dünyasının evrim süreci devam etmektedir,
-evrenin yayılma göstermesi,
-fezanın fethi,
-yer, s.267
-genel kapsamlı ayetler,
-suyun daimi devri ve denizler,
-denizler,
-yeryüzü engebesi,
-dünyayı kuşatan hava tabakası,
-irtifa,
-havanın elektriklenmesi,
-gölge,
-bitkiler ve hayvanlar alemi, s.289
-hayatın kaynağı,
-bitkiler alemi,
-bitkiler aleminde hüküm süren denge,
-gıdalar arsındaki üstünlük,
-bitkilein üremesi,
-hayvanlar alemi,
-hayvanlar aleminde üreme,
-hayvan cemiyetlerinin varlığı,
-bal arıları, örümcekler ve kuşlarla ilgili fikirler,
-bal arısı,
-örümcek,
-kuşlar,
-hayvan sütünü oluşturan maddelerin doğuş yeri,
-insanın üremesi, s.306-
-bazı kavramların hatırlatılması,
-kurana göre insanın üremesi,
-döllenme, çok küçük hacimli bir sıvı sayesinde gerçekleşir,
-dölleyici sıvının mahiyeti,
-döllenmiş yumurtanın ana cinsel aygıtta yuvalanması,
-ana rahminde embriyonun tekamül göstermesi,
-kuran ve cinsi terbiye,
-kuran kıssaları ve kitaabı mukaddes kıssaları, s.327
-konuya toplu bir bakış,
-hem kuranda hem de incillerde yer alan kıssaların çağdaş bilgiler ışığında mukayesesi,
-hem kuranda hem eski ahitte yer alan kıssaların çağdaş bilgiler ışığında mukayesesi,
-nuh tufanı, s.331
-eski ahit tufan kıssası ve yol açtığı tenkitler,
-kura’daki nuh tufanı kıssası,
-musanın mısırdan çıkışı, s.338
-kitaabı mukaddese göre musanın çıkışı,
-kurana göre musanın çıkışı,
-iki kutsal kitaptaki verilerin çağdaş bilim verileriyle karşılaştırılması,
-kıssaların bazı ayrıntılarının gözden geçirilmesi,
-ibranilerin mısırda ikameti,
-mısıra gönderilen musibetler,
-çıkış yolculuğunda izlenen yol,
-deniz açılması mucizesi,
-çıkışın kaçıncı firavun devrinde olduğu,
-zulüm ve işkence firavunu 2. ramses, çıkış firavunu mineptah,
-mineptahın 5. yıl dikilitaşı sorunu,
-firavunun çıkış sırasında öldüğünün kutsal kitaplar tarafından bildirilmesi,
-firavun mineptahın mumyası,
-kuran, hadisler ve çağdaş bilim, s.371
-genel sonuçlar, s.375.
Maurice BUCAİLLE tanınmış bir Fransız operatör doktordur. Önceleri Hristiyanlık dinine mensuptu. Arap dilini öğrenmiş, Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime okuyup inceleyerek yakın bir geçmişte Müslüman olmuştur.
Halen hayatta olan Sayın Bucaille 1976 yılında Paris'te Fransızca yayımladığı bu kitabında Musevi ve Hristiyan dünyalarına çağrıda bulunmakta, onlara Tevrat ile İnciller'i bir tarafa bırakarak yeryüzünde tahrife uğramamış tek ilahi kitap olan KUR'AN'ı tetkik etme zahmetine katlanmalarını önemle tavsiye etmektedir.
Bu kitapta, Tevrat, İnciller ve KUR'AN'ın çağdaş ilim ışığında mukayeseli tahlillerini bulacak, Tevrat ve İncillerinbu açıdan nasıl KUR'AN'ın gölgesinde kaldıklarını takdir edeceksiniz.
Fransızca aslından tercümesini sunduğumuz bu kıymetli eser, hak ile batılın ne olduğunu anlama mücadelesini veren yeni nesil için Kur'an-ı Kerim'in tükenmez bir hidayet kaynağı teşkil ettiğini çağdaş ilmin verilerine dayanarak kanıtlamayı hedef almaktadır.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Maurice Buckeye

Tevrat, İnciller, Kur'ân-ı Kerîm ve Bilim
Tevrat, İnciller, Kur'ân-ı Kerîm ve Bilim
Confronta le religioni
1279
Turkish
Maurice Buckeye
Tevrat, İnciller, Kur'ân-ı Kerîm ve Bilim libro pdf letto e scaricato da Maurice Buckeye

Altri libri Confronta le religioni

Tanrı Adına Savaş: Yahudilik, Hıristiyanlık ve islam'da Köktendincilik
Tanrı Adına Savaş: Yahudilik, Hıristiyanlık ve islam'da Köktendincilik
641
Turkish
Karen Armstrong
Tanrı Adına Savaş: Yahudilik, Hıristiyanlık ve islam'da Köktendincilik libro pdf letto e scaricato da Karen Armstrong
Tanri Gecmisten Günümüze Dinler Tarihi
Tanri Gecmisten Günümüze Dinler Tarihi
789
Turkish
Reza Aslan
Tanri Gecmisten Günümüze Dinler Tarihi libro pdf letto e scaricato da Reza Aslan

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.