نواضر الأيك في معرفة النيك

نواضر الأيك في معرفة النيك Libro da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

12115

Lingua:

Arabo

Valutazione:

1.0

Dipartimento:

campi

Numero di pagine:

176

Dimensione del file:

2031783 MB

qualità del libro :

Eccellente

scarica un libro:

625

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Abd al-Rahman ibn Kamal al-Din Abi Bakr ibn Muhammad Sabiq al-Din Khader al-Khudairi al-Asyouti, meglio noto come Jalal al-Din al-Suyuti, (Il Cairo 849 AH / 1445 d.C. - Il Cairo 911 AH / 1505 d.C. ) era un eminente studioso musulmano Al-Suyuti proveniva da una famiglia persiana. Nacque la sera di domenica, prima di Rajab, dell'anno 849 AH, corrispondente al settembre dell'anno 1445 d.C., al Cairo, da madre araba, il padre lasciò Assiut per studiare scienze ed è orgoglioso di lei e le sue radici. Il suo nome è Abd al-Rahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Khudairi al-Asyuti, ed era il discendente di una famiglia famosa per la scienza. Era religioso, e suo padre era uno degli studiosi retti con un alto rango scientifico, che fece ricevere da lui conoscenze ad alcuni dei figli di studiosi e notabili. Il padre e il figlio di Al-Suyuti sono morti all'età di sei anni, e il bambino è cresciuto orfano e si è dedicato alla memorizzazione del Corano, quindi lo ha completato quando aveva meno di otto anni, quindi ha memorizzato alcuni libri in quella tenera età, come il sindaco, il curriculum di giurisprudenza ei principi di giurisprudenza e il millennio di Ibn Malik, così le sue percezioni si ampliarono e le sue conoscenze aumentarono. Al-Suyuti è stato oggetto di cure e cure da parte di numerosi studiosi dei compagni di suo padre, e alcuni di loro hanno preso la questione della tutela su di lui, tra cui al-Kamal ibn al-Hamam al-Hanafi, uno dei giuristi senior di il suo tempo, e il ragazzo ne fu molto colpito, soprattutto nella sua lontananza dai sultani e dai governanti dello stato. E fece diversi viaggi scientifici che includevano i paesi dell'Hijaz, del Levante, dello Yemen, dell'India e del Maghreb islamico. Poi insegnò hadith alla scuola Sheikhuniyya. Quindi spogliato del culto e dell'autore quando raggiunse l'età di quarant'anni.

Descrizione di Il libro

نواضر الأيك في معرفة النيك libro pdf letto e scaricato da Jalal Al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti

كتاب نواضر الأيك في معرفة النيك هو عبارة عن ملخص لكتاب «الوشاح في فوائد النكاح» تم تأليفه بواسطة الإمام السيوطي وهناك شك في من ألف هذا الكتاب.


يدور موضوع الكتاب حول الجنس والأوضاع الجنسية ،ولم يجد المؤلف حرجًا في تسمية الأشياء بأسمائها، فهو صريح في استخدام اللفظ الدال على أعضاء الجهاز الجنسي للذكر والأنثى والمستخدم في الكلام العام، أو ما يسمى بعورات الجسد، كما أنه صريح بتلفظ أسماء العملية الجنسية ووصفها وصفًا كاملاً وصريحاً.


رغم أن عمر الكتاب يتجاوز أكثر من 500 سنة إلا أنه يتكلم عن الرجال والنساء بطريقة متكافئة ويصوّر المتعة الجنسية على أنها حاجة متبادلة بين الطرفين وليس من طرف على حساب آخر.


لكن بعض من المحققين والمصنفين يشككون في نسبة هذا الكتاب إلى السيوطي، حيث سرد السيوطي مؤلفاته ولم يذكره فيها، ورأي يقول أن السيوطي كتب هذا الكتاب في أول حياته ثم تراجع عنه بعد ذلك.

Recensione del libro

1.0

out of

5 stars

0

0

0

0

1

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Jalal Al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti

تاريخ الخلفاء
تاريخ الخلفاء
Storia islamica
1014
Arabic
Jalal Al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti
تاريخ الخلفاء libro pdf letto e scaricato da Jalal Al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti
أسرار ترتيب سور القرآن
أسرار ترتيب سور القرآن
Islam
829
Arabic
Jalal Al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti
أسرار ترتيب سور القرآن libro pdf letto e scaricato da Jalal Al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti
الوشاح في فوائد النكاح
الوشاح في فوائد النكاح
Islam
1624
Arabic
Jalal Al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti
الوشاح في فوائد النكاح libro pdf letto e scaricato da Jalal Al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti
نزهة الجلساء في أشعار النساء
نزهة الجلساء في أشعار النساء
Raccolte di romanzi e poesie
5.0000
766
Arabic
Jalal Al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti
نزهة الجلساء في أشعار النساء libro pdf letto e scaricato da Jalal Al-Din Abdul Rahman Al-Suyuti

Altri libri Pensiero e cultura

مستقبل الثقافة في مصر
مستقبل الثقافة في مصر
904
Arabic
Taha Hussein
مستقبل الثقافة في مصر libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
هؤلاء هم الإخوان
هؤلاء هم الإخوان
1087
Arabic
Taha Hussein
هؤلاء هم الإخوان libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
السر الأعظم
السر الأعظم
5.0000
1143
Arabic
Mustafa Mahmoud
السر الأعظم libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الشيطان يحكم
الشيطان يحكم
1290
Arabic
Mustafa Mahmoud
الشيطان يحكم libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.