نعمان يسترد لونه

نعمان يسترد لونه romanzo da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

977

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

106

Dimensione del file:

2017644 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

53

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Ibrahim Nasrallah è nato ad Amman, in Giordania, nel 1954 da genitori palestinesi, espulsi dalla loro terra (il villaggio di Al-Bureij, 28 km a ovest di Gerusalemme) nel 1948. Ha studiato nelle scuole dell'UNRWA nel campo di Al-Wihdat e ha completato i suoi studi presso l'Amman Training Center for Teacher Training. È partito per l'Arabia Saudita, dove ha lavorato come insegnante per due anni, dal 1976 al 1978. Ha lavorato nella stampa giordana dal 1978 al 1996. Ha lavorato nella Fondazione Abdul Hameed Shoman - Darat al Funun - come consulente culturale della Fondazione e direttore delle attività letterarie in essa dal 1996 al 2006. Successivamente si è dedicato alla scrittura. L'esperienza poetica di Nasrallah ha assistito a molte trasformazioni, poiché le sue prime tre raccolte formano quella che sembra un'unica unità, in termini di lunghezza della poesia, sebbene la sua terza raccolta (Morning Songs) abbia assistito a uno spostamento del focus delle sue poesie sull'umanità più e più, e la sua celebrazione delle cose e dei dettagli sembrava alta, poiché nelle sue poesie sono finestre, scale, poesie di partenza e d'amore, che occupavano la maggior parte della corte, così come la presenza del poema in prosa in essa in un notevole modo. La pubblicazione della sua opera poetica (Numan recupera il colore) fu un momento importante della sua carriera, poiché era presente il componimento biografico che compone l'intera opera, dalla sua emissione fu nuovamente bandito in Giordania e il poeta fu trasferito per questo alla corte, ma un'ampia campagna di solidarietà ha impedito al caso di procedere.

Descrizione di Il libro

نعمان يسترد لونه romanzo pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah

نعمان يسترد لونه، تجسيد لكتابة القصيدة- الرؤيا التي هي إجمالاً قصيدة طويلة، بالإضافة إلى بنائها الدرامي، بحيث نجد التفاعل والتجاوب مع الرؤيا اسطع من الالتفات إلى الذاكرة.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Ibrahim Nasrallah

قناديل ملك الجليل
قناديل ملك الجليل
Romanzi drammatici
988
Arabic
Ibrahim Nasrallah
قناديل ملك الجليل libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah
الأمواج البرية
الأمواج البرية
Romanzi drammatici
972
Arabic
Ibrahim Nasrallah
الأمواج البرية libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah
براري الحمى
براري الحمى
Romanzi drammatici
916
Arabic
Ibrahim Nasrallah
براري الحمى libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah
شرفة العار
شرفة العار
Romanzi drammatici
872
Arabic
Ibrahim Nasrallah
شرفة العار libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah

Altri libri Raccolte di romanzi e poesie

فى الشعر الجاهلى
فى الشعر الجاهلى
1094
Arabic
Taha Hussein
فى الشعر الجاهلى libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
من حديث الشعر والنثر
من حديث الشعر والنثر
1050
Arabic
Taha Hussein
من حديث الشعر والنثر libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا
المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا
986
Arabic
Abu Fahr Mahmoud Muhammad Shaker
المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا libro pdf letto e scaricato da Abu Fahr Mahmoud Muhammad Shaker
القوس العذراء
القوس العذراء
1007
Arabic
Abu Fahr Mahmoud Muhammad Shaker
القوس العذراء libro pdf letto e scaricato da Abu Fahr Mahmoud Muhammad Shaker

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.