ليلى المريضة بالعراق

ليلى المريضة بالعراق romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Zaki Mubarak

Visualizzazioni:

756

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

452

Sezione:

letteratura

Dimensione del file:

12409132 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

40

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Zaki Mubarak: scrittore, poeta, critico e giornalista egiziano, ha tre dottorati. Lo scrittore Zaki Abdel Salam Mubarak nacque il 5 agosto 1892 d.C. nel villaggio di Sentris nel Governatorato di Menoufia, da una famiglia benestante. Nella sua infanzia si è rivolto agli scrittori e Zaki Mubarak è stato dedito alla lettura dall'età di dieci anni e ha completato la memorizzazione del Sacro Corano all'età di diciassette anni. Zaki Mubarak ottenne un certificato di idoneità dall'Università Al-Azhar nel 1916, dopodiché decise di iscriversi alla Facoltà di Lettere dell'Università egiziana, dove si laureò e ottenne una laurea nel 1921, dopodiché completò gli studi post-laurea per ottenere un dottorato in lettere presso la stessa università nel 1924. Zaki Mubarak non si fermò qui, ma si recò a Parigi e si iscrisse alla Scuola di Lingue Orientali e ottenne un diploma post-laurea in lettere nel 1931 d.C. Mubarak continuò la sua carriera scientifica ottenendo un dottorato in lettere presso l'Università della Sorbona nel 1937 d.C. . Zaki Mubarak era uno studente dello sceicco Al-Marsafi, che a quel tempo svolse un importante ruolo riformista nello sviluppo degli studi letterari e linguistici. Era anche uno studente per mano di Taha Hussein, ma era uno studente travagliato che combatteva con il suo insegnante e non si accontentava del silenzio di chi lo riceveva, anzi lavorava con la sua mente critica ed esprimeva pubblicamente la sua fiducia nelle sue capacità. Disse una volta al suo insegnante Taha Hussein durante una delle discussioni nell'auditorium dell'università: Con argomenti e prove". Zaki Mubarak assunse una posizione di primo piano nel campo della poesia e della retorica, e si gettò nella fornace della rivoluzione del 1919, approfittando di questa posizione per infiammare i sentimenti delle masse con i suoi eloquenti discorsi patriottici, e scatenare manifestazioni con il suo focoso poesie. Zaki Mubarak non ha ottenuto la sua quota di posizioni a causa di due motivi principali, primo: le sue battaglie letterarie con i poli del suo tempo come Taha Hussein, Abbas Al-Akkad, Al-Mazini e altri. Secondo: la sua preferenza a stare lontano dalle correnti partigiane che favoriscono il palazzo e l'influenza britannica; Pertanto, l'uomo si recò in Iraq e lì fu insignito della "Medaglia Rafidain" nel 1947 d.C. Durante la sua carriera letteraria, Mubarak ha scritto 45 libri, due dei quali in francese. Mubarak morì nel 1952 e fu sepolto nella sua città natale.

Descrizione di Il libro

ليلى المريضة بالعراق romanzo pdf letto e scaricato da Zaki Mubarak

يقولون ليلى في العراق مريضةٌ فيا لتني كنت الطبيب المداويا ـــــــــــــــــــــــــ أيها القمر الذى يملأ أرجاء مصر الجديدة فى شهر المحرم، أيها القمر، بلغ ليلاى فى بغداد أنى أعانى آلام الكتمان بلغ ليلاى أن سرى لا يزال مكتوماً بعد هذه المئات من الصفحات. وآه ثم آه من عذاب الكتمان! كان غرامى بك يا ليلى قدراً من الأقدار وكان مكتوباً خط بالدمع على أسارير الجبين وكم توقرت يا ليلى لأصد الجوى عن قلبك الخفاق. فإن كنت ضيعت عليك فرصة الفضيحة فى غرامى فقد حفظت لك نعمة الصيانة من أراجيف السفهاء، وذلك أجمل ما تظفر به القلوب والنفوس فى زمن يكفر أهله بشريعة الحب أبشع الكفران. ولو كنت كتمت هواى عن الناس وحدهم لخف الأمر وهان، ولكنى كتمت هواى عن ليلاى وضللتها أشنع تضليل، فهى لا تعرف اليوم مواقع هواى ولا تفهم أنى مفتون بها أعنف الفتون. سألتنى ليلاى ذات مساء: أنا ليلاك يا دكتور. فأجبت: علم ذلك عند علام الغيوب. وكان ذلك لأنى كنت ألزم الأدب حين أراها مع أنى أفضح نفسى فيما أنشر بالجرائد والمجلات فهى تتوهم أن هواى عند غيرها من الليليات وما أكثر أوهام الملاح! ومن ليلاى فى العراق؟ من ليلاى فى العراق؟ هى ليلاى فى العراق هى أم العينين السوداوين، هى الإنسانة التى كانت تشتهى أن تكون نور بيتى فى بغداد هى الإنسانة التى اقترحت أن نغرق معاً فى دجلة أو فى الفرات. وليتنا غرقنا معاً فى دجلة أو فى الفرات

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Zaki Mubarak

أحمد شوقي
أحمد شوقي
storie brevi
681
Arabic
Zaki Mubarak
أحمد شوقي libro pdf letto e scaricato da Zaki Mubarak
الأخلاق عند الغزالي - نسخة أخرى
الأخلاق عند الغزالي - نسخة أخرى
storie brevi
609
Arabic
Zaki Mubarak
الأخلاق عند الغزالي - نسخة أخرى libro pdf letto e scaricato da Zaki Mubarak
الأخلاق عند الغزالي
الأخلاق عند الغزالي
storie brevi
608
Arabic
Zaki Mubarak
الأخلاق عند الغزالي libro pdf letto e scaricato da Zaki Mubarak
الأسمار والأحاديث
الأسمار والأحاديث
letteratura
468
Arabic
Zaki Mubarak
الأسمار والأحاديث libro pdf letto e scaricato da Zaki Mubarak

Altri libri letteratura

أساتذتي
أساتذتي
1179
Arabic
Naguib Mahfouz
أساتذتي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
فى الادب الجاهلى
فى الادب الجاهلى
893
Arabic
Taha Hussein
فى الادب الجاهلى libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
مرآه الاسلام
مرآه الاسلام
963
Arabic
Taha Hussein
مرآه الاسلام libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
مرآه الضمير الحديث
مرآه الضمير الحديث
748
Arabic
Taha Hussein
مرآه الضمير الحديث libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.