لمحات من حياتي

لمحات من حياتي Libro da scaricare in pdf

Autore:

Tharwat Abaza

Visualizzazioni:

573

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

storia

Numero di pagine:

147

Sezione:

biografia

Dimensione del file:

1962654 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

38

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Grande scrittore e romanziere egiziano, è una figura di spicco nel Governatorato di Sharkia e ha molti contributi alla letteratura. È della famiglia Abaza, una delle più antiche famiglie d'Egitto, una famiglia letteraria che ha presentato giganti della letteratura araba, guidata da suo padre, lo scrittore Desouki Abaza, suo zio, il poeta Aziz Abaza, e suo zio, il grande scrittore Fikri Abaza. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso l'Università Fouad I nel 1950 e ha iniziato la sua vita lavorativa come avvocato. Ha iniziato la sua vita letteraria all'età di sedici anni, che è un inizio precoce, e si è dedicato alla scrittura di racconti e drammi radiofonici, e il suo nome ha iniziato a essere ripetuto alla radio. È stato redattore capo della rivista Radio and Television Magazine nel 1974 e ha diretto la sezione letteraria del quotidiano Al-Ahram tra il 1975 e il 1988 e ha continuato a scrivere sullo stesso giornale fino alla sua morte. Fu anche presidente dell'Unione degli scrittori. Ha ricoperto la carica di Sottosegretario del Consiglio della Shura, nonché membro del Consiglio Supremo per la Cultura, dei Consigli Nazionali Specializzati, del Consiglio di fondazione dell'Unione Radiotelevisiva, presidente onorario della Modern Literature Association, e un membro dell'International PEN Club. Tharwat Abaza ha scritto diversi racconti e romanzi, molti dei quali sono stati trasformati in film e serie televisive, oltre a più di quaranta trasmissioni radiofoniche, quaranta racconti e ventisette romanzi lunghi. Ha anche ricevuto numerosi premi, tra cui lo State Encouragement Award nel 1958, la Medal of Science and Arts di prima classe e il State Appreciation Award in Literature nel 1982. Il 17 marzo 2003 è morto dopo una lunga lotta con la malattia a causa a un tumore maligno allo stomaco.

Descrizione di Il libro

لمحات من حياتي libro pdf letto e scaricato da Tharwat Abaza

«هذه لمحاتٌ من حياتي، ورأيت أن أُقدمها بين يدَيك قبل أن يجفَّ مني القلم وترتعش مني اليد. ربما أكون قد أخفيتُ شيئًا، ولا شكَّ أيضًا أنني نسيتُ أشياء، ولكني أَحسستُ أنَّ من حق القرَّاء الذين وهبوا لي رضاءَهم الذي أحيا به وله، أن يعرفوا بعضَ الخوافي من حياتي.» لكلٍّ فلسفتُه في الحياة، ولكلٍّ ذكرياتُه ولحظاتُه الخاصة التي غالبًا ما تختفي مع أنفاسه في النهاية، ويظل اختيارُ بقاءِ السيرة لصاحبها قائمًا ما بقي فيه نفَسٌ واستطاع أن ينقل ما عايَشه وعاشه لسنوات، فتستحيل هذه الذكرياتُ إلى خبراتٍ تتلقَّاها الأجيال، جيلًا بعد آخَر. والكاتب الكبير «ثروت أباظة» اختار هذه المرةَ أن يَسير معنا عبر أيامه، فيُشارِكنا طفولتَه وشبابه وشيخوخته أيضًا، فهي نوع خفيف على النفس من السِّيَر الذاتية، نوع كُتب على مهل، كُتب ليكون شاهدًا على صاحبه أولًا قبل عصره ومَن عاصَروه. وتتميَّز هذه السيرة أو اللمحات بالبساطة، وكأنَّ صاحبها يقصُّها في جلسةٍ عائلية خاصة.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Tharwat Abaza

شئ من الخوف
شئ من الخوف
Romanzi letterari
656
Arabic
Tharwat Abaza
شئ من الخوف libro pdf letto e scaricato da Tharwat Abaza
طارق من السماء
طارق من السماء
Romanzi letterari
595
Arabic
Tharwat Abaza
طارق من السماء libro pdf letto e scaricato da Tharwat Abaza
نقوش من ذهب و نحاس
نقوش من ذهب و نحاس
Romanzi letterari
514
Arabic
Tharwat Abaza
نقوش من ذهب و نحاس libro pdf letto e scaricato da Tharwat Abaza
جذور في الهواء
جذور في الهواء
Romanzi letterari
539
Arabic
Tharwat Abaza
جذور في الهواء libro pdf letto e scaricato da Tharwat Abaza

Altri libri biografia

أصداء السيرة الذاتية
أصداء السيرة الذاتية
932
Arabic
Naguib Mahfouz
أصداء السيرة الذاتية libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
مع المتنبى
مع المتنبى
956
Arabic
Taha Hussein
مع المتنبى libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
من آثار مصطفى عبد الرازق
من آثار مصطفى عبد الرازق
931
Arabic
Taha Hussein
من آثار مصطفى عبد الرازق libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
كناسة الدكان
كناسة الدكان
1031
Arabic
Yahya Haqqi
كناسة الدكان libro pdf letto e scaricato da Yahya Haqqi

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.