لقاء مع كاتب الرعب

لقاء مع كاتب الرعب romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Hassan Elgendy

Visualizzazioni:

1892

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

124

Dimensione del file:

26374321 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

104

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Un giovane scrittore e romanziere egiziano, il cui nome è associato al mondo dei jinn, dei demoni, dei manoscritti antichi, degli assassini psicologici e del mondo dell'orrore. Su Internet, il numero di visualizzazioni delle sue storie ha superato la soglia di centomila lettori (100mila), e acquisì notorietà all'interno e all'esterno dell'Egitto grazie alla sua trilogia (manoscritto di Ben Ishaq), collocata molto tempo fa nei forum arabi e conclusasi con la stampa e la diffusione nelle biblioteche egiziane. Migliaia di persone lo amavano per il suo metodo di scrittura, che stava sviluppando negli anni precedenti.Si distingue per la facilità delle sue espressioni e il suo interesse per il fattore suspense all'interno dei romanzi e la sua penetrazione in molti luoghi proibiti. Dice in uno dei dalle interviste alla stampa che ha ricevuto molte chiamate e messaggi che gli chiedevano i numeri di telefono di alcuni personaggi del suo romanzo, dice loro che non sono personaggi reali, alcuni hanno insistito sul fatto che stesse nascondendo la loro verità per motivi di sicurezza molto difficili

Descrizione di Il libro

لقاء مع كاتب الرعب romanzo pdf letto e scaricato da Hassan Elgendy

امبارح وصلني ورق بخط ايدك مليان طرق تحضير الجان أو استخدامه. يعني طالما كتبت الطرق دي بايدك فأكيد أنت مؤمن بيها، إنما أنا جربت الكلام اللي في الورقة امبارح بشكل علمي ومحصلش حاجة. أنهي كلام؟ تحضير خادم شخصي من الجان عملت كل اللي انت كتبته في الورقة ومحصلش حاجة، وده معناه حاجتين، إن الكلام ده كله خداع وانت طالما مؤمن بيه وبتقول إن أجزاء منه حقيقية تبقى بتكدب علشان كتبك تبيع.. اتسعت عين (محمد) وهو ينظر لشقيقته حرجاً ولكن (حامد) أشار بيده لمحمد ليهدأ وقال لها مبتسماً ومين قالك يا (نهى) أن تحضير خادم ليكي من لجان فشل ليه ميكونش نجح.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Hassan Elgendy

الجزار
الجزار
romanzi dell'orrore
3096
Arabic
Hassan Elgendy
الجزار libro pdf letto e scaricato da Hassan Elgendy
مدينة الموتي
مدينة الموتي
romanzi dell'orrore
2354
Arabic
Hassan Elgendy
مدينة الموتي libro pdf letto e scaricato da Hassan Elgendy
في حضرة الجان
في حضرة الجان
romanzi dell'orrore
5.0000
1797
Arabic
Hassan Elgendy
في حضرة الجان libro pdf letto e scaricato da Hassan Elgendy
ضريح عمرو بن الجن
ضريح عمرو بن الجن
romanzi dell'orrore
1194
Arabic
Hassan Elgendy
ضريح عمرو بن الجن libro pdf letto e scaricato da Hassan Elgendy

Altri libri romanzi dell'orrore

اللعبة ديك الجن
اللعبة ديك الجن
1067
Arabic
Dick gin
اللعبة ديك الجن libro pdf letto e scaricato da Dick gin
مأمون القانوني ديك الجن
مأمون القانوني ديك الجن
1463
Arabic
Dick gin
مأمون القانوني ديك الجن libro pdf letto e scaricato da Dick gin
أنتيخريستوس
أنتيخريستوس
4387
Arabic
Ahmed Khaled Mustafa
أنتيخريستوس libro pdf letto e scaricato da Ahmed Khaled Mustafa
أرض السافلين
أرض السافلين
1717
Arabic
Ahmed Khaled Mustafa
أرض السافلين libro pdf letto e scaricato da Ahmed Khaled Mustafa

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.