في سبيل التاج

في سبيل التاج romanzo da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

713

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

116

Dimensione del file:

2329476 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

39

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Mustafa Lutfi bin Muhammad Lutfi bin Hassan Lutfi è uno scrittore e poeta egiziano che eccelleva nella creazione e nella letteratura. Era unico nei suoi articoli in uno stile puro. Ha una buona poesia in cui c'è gentilezza. Ha fatto molte traduzioni e citando alcuni dei famosi romanzi della letteratura francese in uno stile letterario unico e una meravigliosa formulazione araba. Non parlava correntemente la lingua francese, quindi usava i suoi amici che stavano traducendo romanzi per lui, e poi li redigeva e li perfezionava in forma letteraria. I suoi due libri, Looks and Lessons, sono tra i più informati di ciò che è stato scritto nell'era moderna. Mustafa Lutfi Al-Manfaluti nacque a Manfaluti, una delle città del Governatorato di Assiut, nell'anno 1289 AH corrispondente al 1876 dC Poi suo padre lo mandò ad Al-Azhar al Cairo sotto gli auspici dei suoi compagni del suo paese, e gli fu data l'opportunità di studiare per mano dello sceicco Muhammad Abdo e, dopo la morte del suo maestro, Al-Manfaluti tornò nel suo paese, dove rimase per due anni, dedicandosi allo studio dei libri di letteratura antica. lo stile dipende dal sentimento e dalla sensibilità di se stesso. Al-Manfaluti è stato uno degli scrittori il cui metodo di costruzione ha avuto un impatto sulla generazione attuale: tendeva a leggere molto libri letterari, aderì allo sceicco Muhammad Abdo e ne trasse beneficio. È stato imprigionato per sei mesi a causa di una poesia che ha pronunciato in modo offensivo a Khedive Abbas Helmy ed era in contrasto con Muhammad Abdo, e ha pubblicato diversi articoli sul quotidiano Al-Moayyad sotto il titolo di sguardi.

Descrizione di Il libro

في سبيل التاج romanzo pdf letto e scaricato da Mustafa Lotfi Al-Manfalouti

عن الكتاب: لأني أعلم كما تعلم انت وكما يعلم السّاسة الكاذبون جميعا ان الفاتحين من عهد آدم إلى اليوم وإلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسموات ، لا يفتحون البلاد للبلاد ، بل لأنفسهم ولا يمتلكونها لرفع شأنها وإصلاح حالها والأخذ بيدها في طريق الرقي والكمال كما تقول ، بل لامتصاص دمها وأكل لحمها وعرق عظمها ، وقتل جميع موارد الحياة فيها ، والأمة إن لم تتولَّ إصلاح شأنها بنفسها لا تصلحها أمه أخرى ”

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Mustafa Lotfi Al-Manfalouti

العبرات
العبرات
storie brevi
767
Arabic
Mustafa Lotfi Al-Manfalouti
العبرات libro pdf letto e scaricato da Mustafa Lotfi Al-Manfalouti
ماجدولين
ماجدولين
romanzi romantici
1571
Arabic
Mustafa Lotfi Al-Manfalouti
ماجدولين libro pdf letto e scaricato da Mustafa Lotfi Al-Manfalouti
الفضيلة
الفضيلة
Romanzi drammatici
727
Arabic
Mustafa Lotfi Al-Manfalouti
الفضيلة libro pdf letto e scaricato da Mustafa Lotfi Al-Manfalouti
الشاعر
الشاعر
letteratura
450
Arabic
Mustafa Lotfi Al-Manfalouti
الشاعر libro pdf letto e scaricato da Mustafa Lotfi Al-Manfalouti

Altri libri Romanzi letterari

خان الخليلي
خان الخليلي
1714
Arabic
Naguib Mahfouz
خان الخليلي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
السراب
السراب
1375
Arabic
Naguib Mahfouz
السراب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
عصر الحب
عصر الحب
1409
Arabic
Naguib Mahfouz
عصر الحب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة
ليالي ألف ليلة
1404
Arabic
Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.