علم نفس قرانى جديد

علم نفس قرانى جديد Libro da scaricare in pdf

Autore:

Mustafa Mahmoud

Visualizzazioni:

1203

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

Scienze sociali

Numero di pagine:

172

Sezione:

psicologia

Dimensione del file:

4904768 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

56

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

(27 dicembre 1921 - 31 ottobre 2009), filosofo, medico e scrittore egiziano. È Mustafa Kamal Mahmoud Hussein Al Mahfouz, dei nobili, e il suo lignaggio termina con Ali Zain al-Abidin. Suo padre morì dopo anni di paralisi nel 1939. Studiò medicina e si laureò nel 1953, specializzandosi in malattie del torace, ma si dedicò alla scrittura e alla ricerca nel 1960. Si sposò nel 1961 e il matrimonio finì con un divorzio nel 1973. Ha avuto due figli , Ama e Adham. Si è risposato nel 1983 con la signora Zainab Hamdi, e anche questo matrimonio si è concluso con un divorzio nel 1987. Ha scritto 89 libri, tra cui libri scientifici, religiosi, filosofici, sociali e politici, oltre a racconti, opere teatrali e racconti di viaggio. è caratterizzato da gravità, profondità e semplicità. Il Dr. Mustafa Mahmoud ha presentato più di 400 episodi del suo famoso programma televisivo (Scienza e Fede) e nel 1979 ha fondato la sua moschea al Cairo conosciuta come "Mostafa Mahmoud Mosque". Ha tre centri medici che si occupano del trattamento di persone con reddito limitato, e molti egiziani vi si recano per la sua reputazione medica, e ha formato convogli di misericordia di sedici medici.Il centro comprende quattro osservatori astronomici e un museo geologico, su cui si basano professori specializzati. Il museo comprende un gruppo di rocce granitiche, farfalle mummificate di varie forme e alcune creature marine.Il nome corretto della moschea è "Mahmoud" e l'ha chiamata in onore del padre.

Descrizione di Il libro

علم نفس قرانى جديد libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

يختلف علم النفس والدين فى علاج الأمراض النفسية فلا يرى علم النفس إمكاناً لتبديل النفس أو تغييرها جوهرياً لأن النفس تأخذ شكلها النهائى في السنوات الخمس الأولى من الطفولة ولا يبقى للطبيب النفسى دور سوى إخراج المكبوت فيها إلى الوعى ، أو فتح نوافذ للتنفيس والتعبير وتخفيف الغليان الداخلى ، وبهدف الوصول إلى ذلك يلجأ الطبيب النفسى إلى العلاج بالتنويم المغناطيسى أو العلاج بالإيحاء او بالتنفيس والتعبير والفن واللعب أو العلاج بالاستغراق في عمل آلى أو العلاج بالإشباع المباشر .

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Mustafa Mahmoud

اكذوبة اليسار الاسلامى
اكذوبة اليسار الاسلامى
Islam
5.0000
1219
Arabic
Mustafa Mahmoud
اكذوبة اليسار الاسلامى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
اكل عيش
اكل عيش
Romanzi drammatici
1100
Arabic
Mustafa Mahmoud
اكل عيش libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الإسلام في خندق
الإسلام في خندق
Romanzi drammatici
5.0000
1093
Arabic
Mustafa Mahmoud
الإسلام في خندق libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الافيون
الافيون
Romanzi drammatici
1005
Arabic
Mustafa Mahmoud
الافيون libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Altri libri psicologia

Seeing Voices A Journey into the World of the Deaf
Seeing Voices A Journey into the World of the Deaf
1001
Arabic
Oliver Sacks
Seeing Voices A Journey into the World of the Deaf libro pdf letto e scaricato da Oliver Sacks
هذه زوجتي - الرجل الذي حسب زوجته قبعة
هذه زوجتي - الرجل الذي حسب زوجته قبعة
1218
Arabic
Oliver Sacks
هذه زوجتي - الرجل الذي حسب زوجته قبعة libro pdf letto e scaricato da Oliver Sacks
أريد ساقًا أقف عليها
أريد ساقًا أقف عليها
719
Arabic
Oliver Sacks
أريد ساقًا أقف عليها libro pdf letto e scaricato da Oliver Sacks
مشكلات الأطفال
مشكلات الأطفال
793
Arabic
Abdul Karim Bakkar
مشكلات الأطفال libro pdf letto e scaricato da Abdul Karim Bakkar

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.