زيتون الشوارع

زيتون الشوارع romanzo da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

732

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

50

Dimensione del file:

4009913 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

37

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Ibrahim Nasrallah è nato ad Amman, in Giordania, nel 1954 da genitori palestinesi, espulsi dalla loro terra (il villaggio di Al-Bureij, 28 km a ovest di Gerusalemme) nel 1948. Ha studiato nelle scuole dell'UNRWA nel campo di Al-Wihdat e ha completato i suoi studi presso l'Amman Training Center for Teacher Training. È partito per l'Arabia Saudita, dove ha lavorato come insegnante per due anni, dal 1976 al 1978. Ha lavorato nella stampa giordana dal 1978 al 1996. Ha lavorato nella Fondazione Abdul Hameed Shoman - Darat al Funun - come consulente culturale della Fondazione e direttore delle attività letterarie in essa dal 1996 al 2006. Successivamente si è dedicato alla scrittura. L'esperienza poetica di Nasrallah ha assistito a molte trasformazioni, poiché le sue prime tre raccolte formano quella che sembra un'unica unità, in termini di lunghezza della poesia, sebbene la sua terza raccolta (Morning Songs) abbia assistito a uno spostamento del focus delle sue poesie sull'umanità più e più, e la sua celebrazione delle cose e dei dettagli sembrava alta, poiché nelle sue poesie sono finestre, scale, poesie di partenza e d'amore, che occupavano la maggior parte della corte, così come la presenza del poema in prosa in essa in un notevole modo. La pubblicazione della sua opera poetica (Numan recupera il colore) fu un momento importante della sua carriera, poiché era presente il componimento biografico che compone l'intera opera, dalla sua emissione fu nuovamente bandito in Giordania e il poeta fu trasferito per questo alla corte, ma un'ampia campagna di solidarietà ha impedito al caso di procedere.

Descrizione di Il libro

زيتون الشوارع romanzo pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah

يشتغل إبراهيم نصر الله على قضية حساسة هي انتهاك الجسد، ويفعلها تفعيلاً كاملاً، وأشكال التعامل مع المرأة هو أحد المبررات الفنية لخلق نص روائي له امتيازه ورصانته وسرديته العالية، التي عرف بها نصر الله كروائي من طراز خاص. ثلاث شخصيات نسائية تتحرك في هذه الرواية، لكن الرواية تكثيف لخمسين سنة من تقلبات الحال التي تعرض لها الإنسان الفلسطيني خارج وطنه، منذ ما قبل عام النكبة حتى أواسط التسعينات من القرن الماضي، وتأمل عميق لفكرة المنفى والإقناع، لكن الشيء الأساس الذي يشغل كل صفحات هذه الرواية هي فكرة الاغتصاب، في أجواء سردية قادرة على الإمساك بالقارئ بقوة... وجو من الحدة والنقمة والثورة يجعل المرء يشعر أحياناً بأنه غير قادر على التقاط أنفاسه.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Ibrahim Nasrallah

قناديل ملك الجليل
قناديل ملك الجليل
Romanzi drammatici
951
Arabic
Ibrahim Nasrallah
قناديل ملك الجليل libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah
الأمواج البرية
الأمواج البرية
Romanzi drammatici
935
Arabic
Ibrahim Nasrallah
الأمواج البرية libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah
براري الحمى
براري الحمى
Romanzi drammatici
880
Arabic
Ibrahim Nasrallah
براري الحمى libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah
شرفة العار
شرفة العار
Romanzi drammatici
833
Arabic
Ibrahim Nasrallah
شرفة العار libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah

Altri libri Romanzi drammatici

احلام مغترب
احلام مغترب
1354
Arabic
Ahmed Al Mohammadi
احلام مغترب libro pdf letto e scaricato da Ahmed Al Mohammadi
قصر الشوق
قصر الشوق
1788
Arabic
Naguib Mahfouz
قصر الشوق libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
فتوة العطوف
فتوة العطوف
1242
Arabic
Naguib Mahfouz
فتوة العطوف libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
كقاح طيبة
كقاح طيبة
1054
Arabic
Naguib Mahfouz
كقاح طيبة libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.