روح السياسة

روح السياسة Libro da scaricare in pdf

Autore:

Gustave Le Bon

Visualizzazioni:

669

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

campi

Numero di pagine:

260

Dimensione del file:

22010385 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

34

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Gustave Le Bon: Il medico e storico francese Gustave Le Bon è uno dei più famosi storici stranieri interessati allo studio delle civiltà orientali, arabe e islamiche. Nacque a Nouges-Loretro, in Francia, nel 1841. Ha studiato medicina e ha girato l'Europa, l'Asia e il Nord Africa. Si interessò di psichiatria e produsse un gruppo di influenti ricerche sul comportamento di gruppo, la cultura popolare e i mezzi per influenzare le masse, che fecero della sua ricerca un riferimento essenziale in psicologia e tra i ricercatori nei media nella prima metà del XX secolo. Ha contribuito al dibattito su materia ed energia e ha scritto il suo libro L'evoluzione dei materiali, molto popolare in Francia. Ha ottenuto un grande successo con il suo libro "The Psychology of the Crowds", che gli ha dato una buona reputazione nella comunità scientifica, che è stato completato con il suo best-seller "The Masses: A Study in the Collective Mind". Valery, Henri Bergson e Henri Poincaré. Conosciuto come uno dei più famosi filosofi dell'Occidente che rese giustizia alla nazione araba e alla civiltà islamica, non seguì il percorso degli storici europei, le cui tradizioni sono diventate per negare la virtù dell'Islam nel mondo occidentale. Ma Le Bon, che ha viaggiato nel mondo islamico e ha in esso indagini sociali, ha riconosciuto che i musulmani sono stati quelli che hanno civilizzato l'Europa, quindi ha pensato che l'età d'oro degli arabi sarebbe stata resuscitata dal suo santuario e che l'avrebbe mostrato al mondo nella sua vera forma; Nel 1884 d.C. scrisse il libro "La civiltà degli arabi" integrando gli elementi della civiltà araba e il suo impatto sul mondo, e ne esaminò le cause della sua grandezza e decadenza, e lo presentò al mondo come un debitore che deve credito al creditore. Morì a Marne-La-Coquet, in Francia, nel 1931.

Descrizione di Il libro

روح السياسة libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon

هو كتاب اجتماعي عُنِيَ فيه «غوستاف لوبون» بالحديث عن الروح السياسية للجماعات باعتبارها قاطرة الحياة الفكرية التي تقود معارك الجماعات في كافَّة الميادين الإنسانية الأخرى؛ كالميدان الاقتصادي والعسكري والاجتماعي، وقد تحدَّث الكاتب في هذا الكتاب عن مجموعة من القضايا المحورية أبرزها حديثه عن مدى استبداد الأنظمة القمعية، وعن رفض التيارات الاشتراكية الأوروبية — آنذاك — لاحتكار الحركات الرأسمالية لمُقَدرات الحُكم، وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى البحث في النتائج المترتبة على تطبيق مناهج التربية الأوروبية على الشعوب المتأخرة، ويتحدث أيضًا عن النَّهج الاستعماري لدول أوروبا التي تستبيح مقدرات الشعوب بشرعية الوهم الذي تسميه الحرية موضحًا عددًا من جرائم القتل السياسي وصور التعصب والاضطهاد الديني التي تُوصَمُ بها بعض المجتمعات.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Gustave Le Bon

الآراء والمعتقدات
الآراء والمعتقدات
Filosofia
650
Arabic
Gustave Le Bon
الآراء والمعتقدات libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
السنن النفسية لتطور الأمم
السنن النفسية لتطور الأمم
Pensiero e cultura
684
Arabic
Gustave Le Bon
السنن النفسية لتطور الأمم libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى
giudaismo
781
Arabic
Gustave Le Bon
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
جوامع الكلم
جوامع الكلم
Pensiero e cultura
596
Arabic
Gustave Le Bon
جوامع الكلم libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon

Altri libri Politica e scienza militare

مقدمة في علم العلاقات الدولية
مقدمة في علم العلاقات الدولية
808
Arabic
Nayef Bin Nahar
مقدمة في علم العلاقات الدولية libro pdf letto e scaricato da Nayef Bin Nahar
السياسة النووية الأمريكية بيرنت بيوي تشيني
السياسة النووية الأمريكية بيرنت بيوي تشيني
991
Arabic
Politician
السياسة النووية الأمريكية بيرنت بيوي تشيني libro pdf letto e scaricato da Politician
المنطق السليم توماس بين
المنطق السليم توماس بين
1112
Arabic
Politician
المنطق السليم توماس بين libro pdf letto e scaricato da Politician
عشرة أيام بين هتلر والموت القاضي ميكائيل موسمانو
عشرة أيام بين هتلر والموت القاضي ميكائيل موسمانو
1020
Arabic
Politician
عشرة أيام بين هتلر والموت القاضي ميكائيل موسمانو libro pdf letto e scaricato da Politician

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.