روح التربية

روح التربية Libro da scaricare in pdf

Autore:

Gustave Le Bon

Visualizzazioni:

674

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

Scienze sociali

Numero di pagine:

164

Sezione:

psicologia

Dimensione del file:

8913555 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

30

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Gustave Le Bon: Il medico e storico francese Gustave Le Bon è uno dei più famosi storici stranieri interessati allo studio delle civiltà orientali, arabe e islamiche. Nacque a Nouges-Loretro, in Francia, nel 1841. Ha studiato medicina e ha girato l'Europa, l'Asia e il Nord Africa. Si interessò di psichiatria e produsse un gruppo di influenti ricerche sul comportamento di gruppo, la cultura popolare e i mezzi per influenzare le masse, che fecero della sua ricerca un riferimento essenziale in psicologia e tra i ricercatori nei media nella prima metà del XX secolo. Ha contribuito al dibattito su materia ed energia e ha scritto il suo libro L'evoluzione dei materiali, molto popolare in Francia. Ha ottenuto un grande successo con il suo libro "The Psychology of the Crowds", che gli ha dato una buona reputazione nella comunità scientifica, che è stato completato con il suo best-seller "The Masses: A Study in the Collective Mind". Valery, Henri Bergson e Henri Poincaré. Conosciuto come uno dei più famosi filosofi dell'Occidente che rese giustizia alla nazione araba e alla civiltà islamica, non seguì il percorso degli storici europei, le cui tradizioni sono diventate per negare la virtù dell'Islam nel mondo occidentale. Ma Le Bon, che ha viaggiato nel mondo islamico e ha in esso indagini sociali, ha riconosciuto che i musulmani sono stati quelli che hanno civilizzato l'Europa, quindi ha pensato che l'età d'oro degli arabi sarebbe stata resuscitata dal suo santuario e che l'avrebbe mostrato al mondo nella sua vera forma; Nel 1884 d.C. scrisse il libro "La civiltà degli arabi" integrando gli elementi della civiltà araba e il suo impatto sul mondo, e ne esaminò le cause della sua grandezza e decadenza, e lo presentò al mondo come un debitore che deve credito al creditore. Morì a Marne-La-Coquet, in Francia, nel 1931.

Descrizione di Il libro

روح التربية libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon

لا بدَّ أن القارئ العربي سيُدهش عندما يعلم أن أول نداء لتطوير التعليم وتحسينه كان فرنسيًّا، نعم! كان التعليم الفرنسي في المدارس والجامعات في نهاية القرن التاسع عشر قد وصل لمرحلة كبيرة من السوء لا يمكن السكوت عنها (كما يرى «جوستاف لوبون» مؤلف الكتاب)، فتشكلت اللجان الكبرى لبحث هذه المسألة، وكيف لا؟! والسبيل لأي نهضة حقيقية يعتمد على صلاح التعليم وجودته، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون ما دام أسلوب التعليم منحصرًا في قياس قدرة الطالب على الحفظ واستظهار المعلومات التي لا يلبث إلا أن ينساها بُعيد الامتحان، بينما الهدف الأسمى من التعليم هو خلق أجيال ذات شخصية قويمة قادرة على حل مشكلات مجتمعها والتعامل مع تحديات العصر. يسدي «طه حسين» للثقافة العربية صنيعًا مميزًا بترجمته لكتاب لوبون الشهير «روح التربية»، فنعم المؤلف والمترجم هما

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Gustave Le Bon

الآراء والمعتقدات
الآراء والمعتقدات
Filosofia
656
Arabic
Gustave Le Bon
الآراء والمعتقدات libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
السنن النفسية لتطور الأمم
السنن النفسية لتطور الأمم
Pensiero e cultura
685
Arabic
Gustave Le Bon
السنن النفسية لتطور الأمم libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى
giudaismo
782
Arabic
Gustave Le Bon
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
جوامع الكلم
جوامع الكلم
Pensiero e cultura
596
Arabic
Gustave Le Bon
جوامع الكلم libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon

Altri libri psicologia

علم نفس قرانى جديد
علم نفس قرانى جديد
1118
Arabic
Mustafa Mahmoud
علم نفس قرانى جديد libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
Seeing Voices A Journey into the World of the Deaf
Seeing Voices A Journey into the World of the Deaf
963
Arabic
Oliver Sacks
Seeing Voices A Journey into the World of the Deaf libro pdf letto e scaricato da Oliver Sacks
هذه زوجتي - الرجل الذي حسب زوجته قبعة
هذه زوجتي - الرجل الذي حسب زوجته قبعة
1179
Arabic
Oliver Sacks
هذه زوجتي - الرجل الذي حسب زوجته قبعة libro pdf letto e scaricato da Oliver Sacks
أريد ساقًا أقف عليها
أريد ساقًا أقف عليها
684
Arabic
Oliver Sacks
أريد ساقًا أقف عليها libro pdf letto e scaricato da Oliver Sacks

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.