رمل وزبد

رمل وزبد romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Khalil Gibran

Visualizzazioni:

798

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

69

Dimensione del file:

3607414 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

49

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Filosofo, poeta, scrittore e pittore libanese-americano, nacque il 6 gennaio 1883 nella città di Bcharre, nel Libano settentrionale, e morì a New York il 10 aprile 1931 di tubercolosi. Emigrò giovanissimo con la madre ei fratelli in America nel 1895, dove studiò arte e iniziò la sua carriera letteraria. È meglio conosciuto nel mondo occidentale per il suo libro, "Il profeta", pubblicato nel 1923. Gibran è anche il poeta più venduto, dopo Shakespeare e Lausy. Nei suoi scritti c'erano due direzioni, una prendeva forza e si ribellava ai dogmi della religione, e l'altra seguiva le tendenze e si godeva la vita.

Descrizione di Il libro

رمل وزبد romanzo pdf letto e scaricato da Khalil Gibran

لم يعمل جبران في هذا الكتاب على تصنيف أقواله وفق الموضوعات التي تدور حولها ،بل نثرها على الصفحات دون ناظم ينظمها. والسبب في ذلك أنه أراد لكل قول أن يقوم بمفرده ويكتفي بذاته. ومع ذلك فإن القارئ بوسعه أن يجمع الأقوال التي تتناول موضوعاً محدداً، بالرغم من كونها مبعثرة ومتداخلة ،لتتكامل مع بعضها وتتيح للفكرة العامة أن تزداد وضوحاً: والمحاور الرئيسية التي تدور عليها هذه الأقوال هي: وحدة الوجود، الحب، المساواة والعدالة، الخير والشر، العطاء، الألم، المعرفة، الجمال، الفن، الشعر.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Khalil Gibran

الأجنحة المتكسرة
الأجنحة المتكسرة
Romanzi drammatici
740
Arabic
Khalil Gibran
الأجنحة المتكسرة libro pdf letto e scaricato da Khalil Gibran
البدائع والطرائف
البدائع والطرائف
Raccolte di romanzi e poesie
754
Arabic
Khalil Gibran
البدائع والطرائف libro pdf letto e scaricato da Khalil Gibran
الأرواح المتمردة
الأرواح المتمردة
Raccolte di romanzi e poesie
832
Arabic
Khalil Gibran
الأرواح المتمردة libro pdf letto e scaricato da Khalil Gibran
النبي
النبي
Raccolte di romanzi e poesie
760
Arabic
Khalil Gibran
النبي libro pdf letto e scaricato da Khalil Gibran

Altri libri Raccolte di romanzi e poesie

فى الشعر الجاهلى
فى الشعر الجاهلى
973
Arabic
Taha Hussein
فى الشعر الجاهلى libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
من حديث الشعر والنثر
من حديث الشعر والنثر
944
Arabic
Taha Hussein
من حديث الشعر والنثر libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
نعمان يسترد لونه
نعمان يسترد لونه
876
Arabic
Ibrahim Nasrallah
نعمان يسترد لونه libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah
لو أنني كنت مايسترو
لو أنني كنت مايسترو
827
Arabic
Ibrahim Nasrallah
لو أنني كنت مايسترو libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.