دوامات التدين

دوامات التدين Libro da scaricare in pdf

Autore:

Youssef Zidan

Visualizzazioni:

673

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

campi

Numero di pagine:

335

Dimensione del file:

7786629 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

37

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Professore universitario, scrittore e filosofo egiziano, specializzato nel patrimonio manoscritto arabo e nelle sue scienze.Ha diversi libri e ricerche scientifiche sul pensiero islamico, sul misticismo e sulla storia della medicina araba.Ha contributi letterari a romanzi pubblicati e ha articoli periodici e non periodici su numerosi giornali arabi. Ha lavorato come direttore del Centro dei manoscritti di Alessandria nella Bibliotheca Alexandrina. Tra le sue opere più famose: L'introduzione al sufismo, Abd al-Karim al-Jilani, il filosofo sufi, il pensiero sufi di Abd al-Karim al-Jaili, Spiegazione dei capitoli di Ippocrate di Ibn al-Nafis, Il sufi sconosciuto poeti, Diwan di Abd al-Qadir al-Jilani - Studio e indagine sul Diwan di Afif al-Din al-Talmisani: studio e indagine sul poema al-Nadarat al-Ainiyyah di al-Jaili The Sufi Path and the Branches di Qadiriyah in Egitto Abd Al-Qadir Al-Jilani, Baz Allah Al-Ashhab Il messaggio di Al-Aasa di Ibn Al-Nafis - Studio e Indagine del Mukhtasar nella Scienza degli Hadith di Ibn Al-Nafis - Studio e Indagine di gli eletti dal cibo di Ibn Al-Nafis Spiegazione dei problemi delle conquiste meccane, I favori della bellezza e Fatih Al-Jalal di Najm Al-Din Kubra L'eredità sconosciuta, Veduta del manoscritto Indice mondiale dei manoscritti dell'Università di Alessandria Parte prima Catalogo dei manoscritti dell'Università di Alessandria Parte seconda Aneddoti dei manoscritti del comune di Alessandria Catalogo dei manoscritti di Refa'a al-Tahtawy Parte prima Catalogo dei manoscritti di Refa'a al-Tahtawy Parte seconda Catalogo dei manoscritti di Refa'a al-Tahtawy Parte III Catalogo dei manoscritti del comune di Alessandria - Manoscritti Scientifici Manoscritti Coranici Badi'a ad Alessandria Bahrain Confluenza - Testi Critici Catalogo dei Manoscritti di Abu al-Abbas Al-Mursi Hayy bin Yaqzan, i quattro testi consecutivi Yat - Studi sul sufismo Le sequenze (capitoli nel continuum del patrimonio contemporaneo) Catalogo dei manoscritti del Comune di Alessandria - Sufismo e suoi allegati Catalogo dei manoscritti di Rashid e Damanhour Catalogo dei manoscritti del Comune di Alessandria - Storia e geografia Ibn al-Nafis Catalogo di Shebin al-Koum manoscritti Catalogo dei manoscritti dell'Istituto Religioso di Smouha Catalogo dei manoscritti di Abu al-Abbas al-Mursi - Usul al-Fiqh Indice dei manoscritti del comune di Alessandria - Indice logico dei manoscritti del comune di Alessandria - Hadith Al-Sharif Indice dei manoscritti di Dar Al- Kutub in Tanta Indice dei manoscritti del monastero di El Escorial Qual è l'impatto sulla faccia della luna, di Ibn Al-Haytham - Studio e indagine di un articolo sulla gotta di Al-Razi - Studio e indagine Selezioni dalla Biblioteca di Alessandria partecipazioni Sufismo - Scritto da The Millennium Manuscripts - Paternità completa nell'industria medica di Ibn al-Nafis Trenta parti L'ombra del serpente - The Millennium Manuscripts Conference Research Novel - Presentazione e modifica delle ricerche dei Signed Manuscripts Conference Words - Scritto da Azazel - Romanzo - Tradotto nella maggior parte delle lingue del mondo Ricerche del Convegno sui manoscritti esplicativi Teologia araba e origini della violenza religiosa - Authoring Nabati - Un romanzo - Tradotto in molte lingue Ricerche del Convegno sui manoscritti tradotti Ricerche del Convegno sui manoscritti stampati Weah Mahal - Un romanzo

Descrizione di Il libro

دوامات التدين libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan

وصف كتاب دوامات التدين pdf تأليف (د. يوسف زيدان) الكتاب هو مجموعة السباعيات التي تنشر للكاتب يوسف زيدان في جريدة المصري اليوم تم توزيع السباعيات طبقا للموضوع على كتبه الثلاث الأخيرة هذا الكتاب يتكون من سبع سباعيات كل سباعية تتكون من سبع مقالات ورابطها الأعم هو التدين فإن معنى الدين يختلف بطبيعة الحال عن مفاهيم التدَيُّن. فالدينُ أصل إلهيٌّ والتدَيُّن تنوع إنساني، الكتاب كمجمل جيد جدا ويحمل بصمة يوسف زيدان المميزة البحث المدقق واللغة الرائعة وتناوله الأمور من وجهة أخرى غير التي اعتدنا عليها

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Youssef Zidan

شرح ديوان عفيف الدين التلمسانى الجزء الاول
شرح ديوان عفيف الدين التلمسانى الجزء الاول
Raccolte di romanzi e poesie
723
Arabic
Youssef Zidan
شرح ديوان عفيف الدين التلمسانى الجزء الاول libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات للجيلى
شرح مشكلات الفتوحات للجيلى
Islam
667
Arabic
Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات للجيلى libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات المكية
شرح مشكلات الفتوحات المكية
Islam
827
Arabic
Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات المكية libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan
الفكر الصوفي بين عبدالكريم الجيلي و كبار الصوفية
الفكر الصوفي بين عبدالكريم الجيلي و كبار الصوفية
Islam
828
Arabic
Youssef Zidan
الفكر الصوفي بين عبدالكريم الجيلي و كبار الصوفية libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan

Altri libri Pensiero e cultura

مستقبل الثقافة في مصر
مستقبل الثقافة في مصر
844
Arabic
Taha Hussein
مستقبل الثقافة في مصر libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
هؤلاء هم الإخوان
هؤلاء هم الإخوان
1003
Arabic
Taha Hussein
هؤلاء هم الإخوان libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
السر الأعظم
السر الأعظم
5.0000
1058
Arabic
Mustafa Mahmoud
السر الأعظم libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الشيطان يحكم
الشيطان يحكم
1200
Arabic
Mustafa Mahmoud
الشيطان يحكم libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.