حقيقة البهائية

حقيقة البهائية Libro da scaricare in pdf

Autore:

Mustafa Mahmoud

Visualizzazioni:

1071

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

religioni

Numero di pagine:

281

Sezione:

Islam

Dimensione del file:

1560561 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

46

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

(27 dicembre 1921 - 31 ottobre 2009), filosofo, medico e scrittore egiziano. È Mustafa Kamal Mahmoud Hussein Al Mahfouz, dei nobili, e il suo lignaggio termina con Ali Zain al-Abidin. Suo padre morì dopo anni di paralisi nel 1939. Studiò medicina e si laureò nel 1953, specializzandosi in malattie del torace, ma si dedicò alla scrittura e alla ricerca nel 1960. Si sposò nel 1961 e il matrimonio finì con un divorzio nel 1973. Ha avuto due figli , Ama e Adham. Si è risposato nel 1983 con la signora Zainab Hamdi, e anche questo matrimonio si è concluso con un divorzio nel 1987. Ha scritto 89 libri, tra cui libri scientifici, religiosi, filosofici, sociali e politici, oltre a racconti, opere teatrali e racconti di viaggio. è caratterizzato da gravità, profondità e semplicità. Il Dr. Mustafa Mahmoud ha presentato più di 400 episodi del suo famoso programma televisivo (Scienza e Fede) e nel 1979 ha fondato la sua moschea al Cairo conosciuta come "Mostafa Mahmoud Mosque". Ha tre centri medici che si occupano del trattamento di persone con reddito limitato, e molti egiziani vi si recano per la sua reputazione medica, e ha formato convogli di misericordia di sedici medici.Il centro comprende quattro osservatori astronomici e un museo geologico, su cui si basano professori specializzati. Il museo comprende un gruppo di rocce granitiche, farfalle mummificate di varie forme e alcune creature marine.Il nome corretto della moschea è "Mahmoud" e l'ha chiamata in onore del padre.

Descrizione di Il libro

حقيقة البهائية libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

يحكى هذا الكتاب بقلم الدكتور/ مصطفى محمود قصة البهائية وماهيتها وكيف ان أعداء الإسلام والحاقدين عليه هم مروجي ومدبري هذه الحركات والآراء من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتعددت الشخصيات التى إدعت الانبوة وانها رسل من عند الله ولهث ورائهم أصحاب القلوب الضعيفة والإنيمان الهش يرجون فيهم الخلاص من الظلم التى إمتلات به الأرض لا يدرون انهم يزيدوها ظلاما وقد ترك لهم خاتم الانبياء نورا لا ينطفئ وهكذا مع هذا الكتاب نتابع أحداث البهائية المزيفة وقرآنها المزيف في نقاش يسوده العقل والمنطق والحكمة ويغلفه الايمان القوي.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Mustafa Mahmoud

اكذوبة اليسار الاسلامى
اكذوبة اليسار الاسلامى
Islam
5.0000
1203
Arabic
Mustafa Mahmoud
اكذوبة اليسار الاسلامى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
اكل عيش
اكل عيش
Romanzi drammatici
1089
Arabic
Mustafa Mahmoud
اكل عيش libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الإسلام في خندق
الإسلام في خندق
Romanzi drammatici
5.0000
1081
Arabic
Mustafa Mahmoud
الإسلام في خندق libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الافيون
الافيون
Romanzi drammatici
993
Arabic
Mustafa Mahmoud
الافيون libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Altri libri Islam

100 سؤال و جواب في الفقه الاسلامي
100 سؤال و جواب في الفقه الاسلامي
972
Arabic
Muhammad Metwally Al-Shaarawi
100 سؤال و جواب في الفقه الاسلامي libro pdf letto e scaricato da Muhammad Metwally Al-Shaarawi
اسماء الله الحسني
اسماء الله الحسني
1127
Arabic
Muhammad Metwally Al-Shaarawi
اسماء الله الحسني libro pdf letto e scaricato da Muhammad Metwally Al-Shaarawi
أسئلة حرجة وأجوبة صريحة
أسئلة حرجة وأجوبة صريحة
1072
Arabic
Muhammad Metwally Al-Shaarawi
أسئلة حرجة وأجوبة صريحة libro pdf letto e scaricato da Muhammad Metwally Al-Shaarawi
الاحاديث القدسية
الاحاديث القدسية
886
Arabic
Muhammad Metwally Al-Shaarawi
الاحاديث القدسية libro pdf letto e scaricato da Muhammad Metwally Al-Shaarawi

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.