ترجمة من التلمود :القسم الثاني:الاعياد

ترجمة من التلمود :القسم الثاني:الاعياد Libro da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

925

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

religioni

Numero di pagine:

724

Sezione:

giudaismo

Dimensione del file:

60020520 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

59

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Sig. Dott. Mohamed Khalifa Hassan Ahmed, autore e traduttore egiziano, ha ricoperto la carica di Capo del Dipartimento di Lingue e Letterature Orientali presso la Facoltà di Lettere dell'Università del Cairo, e di Capo del Dipartimento di Studi Ebraici presso la stessa Facoltà. * Titoli: - Bachelor of Arts - Cairo University 1964 - Eccellente voto con lode. - Master of Arts - Old Semitic Studies, 1968 - Cairo Literature. - Master in Religioni - Temple University, Philadelphia, 1972. - Ph.D. in Religions - Temple University, 1976, USA. * Incarichi accademici e amministrativi: - Vice Preside della Facoltà di Lettere, Università del Cairo, 1999. - Direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Orientali - Facoltà di Lettere, Università del Cairo 1997 - 1999. - Direttore del Centro di Studi Orientali - Università del Cairo dal 1997 d.C. - - Direttore del Centro di Studi Orientali dell'Imam Muhammad Ibn Università islamica Saud 1992 - 1995 d.C. - Vice Direttore del Centro Studi Orientali - Università del Cairo, 1989 - 1991. - Capo del Dipartimento di Storia presso il College of Arab and Social Sciences, Al-Imam University Branch a Qassim 1984-1985 CE. - Esperto in Lingue Semitiche presso l'Accademia di Lingua Araba 1985. - Relatore del Comitato per la Promozione dei Professori e dei Professori Associati 1996. - Membro del Consiglio Supremo della Cultura 1995. Membro del Comitato per la Traduzione dei Significati del Nobile Corano. Il Custode del Complesso delle Due Sacre Moschee per la Stampa del Sacro Corano - Medina 1992 - 1995 d.C. - Redattore capo del Journal of Oriental and Civilized Studies, Al-Imam University, 1992 - 1995 d.C. - Direttore responsabile della rivista “Risala al-Mashreq”, periodico referenziato edito dal Centro di Studi Orientali - Università del Cairo. - Redattore capo del Giornale della Facoltà di Lettere - Università del Cairo. - Membro dei Consigli Nazionali Specializzati - Commissione Artistica 1998 dC. * Premi accademici: - Premio Flag Day 1964. Premio di incentivazione statale 1989. - Medaglia di Eccellenza, prima classe, 1991. - Premio di apprezzamento dell'Università del Cairo 2000 * Borse di studio: - Una borsa di studio per master e dottorati presso la Temple University in America 1969-1976. La borsa di studio tedesca per gli studi umani, 1989.

Descrizione di Il libro

ترجمة من التلمود :القسم الثاني:الاعياد libro pdf letto e scaricato da Muhammad Khalifa Hassan

لايوجد وصف للكتاب.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Muhammad Khalifa Hassan

ترجمة من التلمود :القسم الاول :الزروع
ترجمة من التلمود :القسم الاول :الزروع
giudaismo
713
Arabic
Muhammad Khalifa Hassan
ترجمة من التلمود :القسم الاول :الزروع libro pdf letto e scaricato da Muhammad Khalifa Hassan
ترجمة من التلمود :القسم الثالث:ناشيم :النساء
ترجمة من التلمود :القسم الثالث:ناشيم :النساء
giudaismo
735
Arabic
Muhammad Khalifa Hassan
ترجمة من التلمود :القسم الثالث:ناشيم :النساء libro pdf letto e scaricato da Muhammad Khalifa Hassan
ترجمة من التلمود :القسم الرابع : نزيقين الاضرار
ترجمة من التلمود :القسم الرابع : نزيقين الاضرار
giudaismo
797
Arabic
Muhammad Khalifa Hassan
ترجمة من التلمود :القسم الرابع : نزيقين الاضرار libro pdf letto e scaricato da Muhammad Khalifa Hassan
ترجمة من التلمود :القسم الخامس:المقدسات
ترجمة من التلمود :القسم الخامس:المقدسات
giudaismo
706
Arabic
Muhammad Khalifa Hassan
ترجمة من التلمود :القسم الخامس:المقدسات libro pdf letto e scaricato da Muhammad Khalifa Hassan

Altri libri giudaismo

التوراة
التوراة
986
Arabic
Mustafa Mahmoud
التوراة libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
التلمود الكتاب المقدس
التلمود الكتاب المقدس
762
Arabic
Ahmed Ibish
التلمود الكتاب المقدس libro pdf letto e scaricato da Ahmed Ibish
التوراة ترجمة عربية - عمرها اكثر من الف عاما
التوراة ترجمة عربية - عمرها اكثر من الف عاما
880
Arabic
Suhail Zakar
التوراة ترجمة عربية - عمرها اكثر من الف عاما libro pdf letto e scaricato da Suhail Zakar
العهد القديم بين علم الاثار وعلم نقد العهد القديم
العهد القديم بين علم الاثار وعلم نقد العهد القديم
812
Arabic
Amr Zakaria Khalil
العهد القديم بين علم الاثار وعلم نقد العهد القديم libro pdf letto e scaricato da Amr Zakaria Khalil

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.