تجليات الحلاج مأساة صلاح عبد الصبور

تجليات الحلاج مأساة صلاح عبد الصبور Libro da scaricare in pdf

Autore:

Youssef Zidan

Visualizzazioni:

741

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

storia

Numero di pagine:

22

Sezione:

biografia

Dimensione del file:

248519 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

43

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Professore universitario, scrittore e filosofo egiziano, specializzato nel patrimonio manoscritto arabo e nelle sue scienze.Ha diversi libri e ricerche scientifiche sul pensiero islamico, sul misticismo e sulla storia della medicina araba.Ha contributi letterari a romanzi pubblicati e ha articoli periodici e non periodici su numerosi giornali arabi. Ha lavorato come direttore del Centro dei manoscritti di Alessandria nella Bibliotheca Alexandrina. Tra le sue opere più famose: L'introduzione al sufismo, Abd al-Karim al-Jilani, il filosofo sufi, il pensiero sufi di Abd al-Karim al-Jaili, Spiegazione dei capitoli di Ippocrate di Ibn al-Nafis, Il sufi sconosciuto poeti, Diwan di Abd al-Qadir al-Jilani - Studio e indagine sul Diwan di Afif al-Din al-Talmisani: studio e indagine sul poema al-Nadarat al-Ainiyyah di al-Jaili The Sufi Path and the Branches di Qadiriyah in Egitto Abd Al-Qadir Al-Jilani, Baz Allah Al-Ashhab Il messaggio di Al-Aasa di Ibn Al-Nafis - Studio e Indagine del Mukhtasar nella Scienza degli Hadith di Ibn Al-Nafis - Studio e Indagine di gli eletti dal cibo di Ibn Al-Nafis Spiegazione dei problemi delle conquiste meccane, I favori della bellezza e Fatih Al-Jalal di Najm Al-Din Kubra L'eredità sconosciuta, Veduta del manoscritto Indice mondiale dei manoscritti dell'Università di Alessandria Parte prima Catalogo dei manoscritti dell'Università di Alessandria Parte seconda Aneddoti dei manoscritti del comune di Alessandria Catalogo dei manoscritti di Refa'a al-Tahtawy Parte prima Catalogo dei manoscritti di Refa'a al-Tahtawy Parte seconda Catalogo dei manoscritti di Refa'a al-Tahtawy Parte III Catalogo dei manoscritti del comune di Alessandria - Manoscritti Scientifici Manoscritti Coranici Badi'a ad Alessandria Bahrain Confluenza - Testi Critici Catalogo dei Manoscritti di Abu al-Abbas Al-Mursi Hayy bin Yaqzan, i quattro testi consecutivi Yat - Studi sul sufismo Le sequenze (capitoli nel continuum del patrimonio contemporaneo) Catalogo dei manoscritti del Comune di Alessandria - Sufismo e suoi allegati Catalogo dei manoscritti di Rashid e Damanhour Catalogo dei manoscritti del Comune di Alessandria - Storia e geografia Ibn al-Nafis Catalogo di Shebin al-Koum manoscritti Catalogo dei manoscritti dell'Istituto Religioso di Smouha Catalogo dei manoscritti di Abu al-Abbas al-Mursi - Usul al-Fiqh Indice dei manoscritti del comune di Alessandria - Indice logico dei manoscritti del comune di Alessandria - Hadith Al-Sharif Indice dei manoscritti di Dar Al- Kutub in Tanta Indice dei manoscritti del monastero di El Escorial Qual è l'impatto sulla faccia della luna, di Ibn Al-Haytham - Studio e indagine di un articolo sulla gotta di Al-Razi - Studio e indagine Selezioni dalla Biblioteca di Alessandria partecipazioni Sufismo - Scritto da The Millennium Manuscripts - Paternità completa nell'industria medica di Ibn al-Nafis Trenta parti L'ombra del serpente - The Millennium Manuscripts Conference Research Novel - Presentazione e modifica delle ricerche dei Signed Manuscripts Conference Words - Scritto da Azazel - Romanzo - Tradotto nella maggior parte delle lingue del mondo Ricerche del Convegno sui manoscritti esplicativi Teologia araba e origini della violenza religiosa - Authoring Nabati - Un romanzo - Tradotto in molte lingue Ricerche del Convegno sui manoscritti tradotti Ricerche del Convegno sui manoscritti stampati Weah Mahal - Un romanzo

Descrizione di Il libro

تجليات الحلاج مأساة صلاح عبد الصبور libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan

كتاب كتاب تجليات الحلاج مأساة صلاح عبد الصبور pdf تأليف يوسف زيدان عبارة عن مقالة لا تتجاوز الـ 22 صفحة يتحدث فيها يوسف زيدان عن مسرحية الحلاج لصلاح عبد الصبور ويؤكد أن ما صوره عبد الصبور في مسرحيته هو تصوير لمعاناة عبد الصبور بوصفه الإنسان المصلح المثقف المرشد للشعب في مجتمعه , كما عانى الحلاج سابقاً , فالحلاج رغم كل ما روي عنه من كفر أو إيمان , زندقة أو تصوف ، أي رغم إختلاف الآراء حوله , إلا أن الشيء الأكيد أن مصرعه ومحاكمته وقتله بهذا الشكل المرعب لم يكن إلا بسبب مواقفه من حكماء زمانه وإتصاله بالمعارضين ومحاولته تنوير الشعب. إليك كتاب كتاب تجليات الحلاج مأساة صلاح عبد الصبور pdf تأليف يوسف زيدان، نتمن لك قراءة ممتعة.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Youssef Zidan

شرح ديوان عفيف الدين التلمسانى الجزء الاول
شرح ديوان عفيف الدين التلمسانى الجزء الاول
Raccolte di romanzi e poesie
690
Arabic
Youssef Zidan
شرح ديوان عفيف الدين التلمسانى الجزء الاول libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات للجيلى
شرح مشكلات الفتوحات للجيلى
Islam
633
Arabic
Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات للجيلى libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات المكية
شرح مشكلات الفتوحات المكية
Islam
797
Arabic
Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات المكية libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan
الفكر الصوفي بين عبدالكريم الجيلي و كبار الصوفية
الفكر الصوفي بين عبدالكريم الجيلي و كبار الصوفية
Islam
799
Arabic
Youssef Zidan
الفكر الصوفي بين عبدالكريم الجيلي و كبار الصوفية libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan

Altri libri biografia

أصداء السيرة الذاتية
أصداء السيرة الذاتية
887
Arabic
Naguib Mahfouz
أصداء السيرة الذاتية libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
مع المتنبى
مع المتنبى
928
Arabic
Taha Hussein
مع المتنبى libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
من آثار مصطفى عبد الرازق
من آثار مصطفى عبد الرازق
907
Arabic
Taha Hussein
من آثار مصطفى عبد الرازق libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
كناسة الدكان
كناسة الدكان
988
Arabic
Yahya Haqqi
كناسة الدكان libro pdf letto e scaricato da Yahya Haqqi

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.