النجوم تحاكم القمر

النجوم تحاكم القمر romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Hanna Mina

Visualizzazioni:

504

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

270

Dimensione del file:

3100212 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

35

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Un romanziere siriano, nato nella città di Latakia il 9 marzo 1924. Ha contribuito alla creazione dell'Associazione degli scrittori siriani e dell'Unione degli scrittori arabi. Hanna Mina è una delle grandi scrittrici del romanzo arabo. I suoi romanzi sono realistici. L'inizio letterario è stato modesto: ha incluso la scrittura di petizioni per il governo, poi la scrittura di articoli e piccole notizie per giornali in Siria e Libano, per poi svilupparsi nella scrittura di grandi articoli e racconti. Inviò i suoi primi racconti ai giornali siriani di Damasco.Dopo l'indipendenza della Siria, iniziò a cercare lavoro, e nel 1947 si stabilì nella capitale, Damasco, e lavorò nel quotidiano di Damasco Al-Inshaa fino a diventarne redattore. in capo. La sua vita letteraria iniziò scrivendo un'opera teatrale di Don Chisciotte, che purtroppo andò perduta dalla sua biblioteca, così fu tentato di scrivere per il teatro.In seguito scrisse molti romanzi e racconti, che superarono i 30 romanzi letterari lunghi oltre ai racconti, tra cui diversi romanzi dedicati al mare, che adorava e amava. Scrisse racconti all'inizio degli anni Quaranta del Novecento Lo pubblicò sui giornali damasceni a cui scriveva. Il suo primo lungo romanzo da lei scritto fu (The Blue Lamps) nel 1954. Successivamente sono seguite le sue creazioni e i suoi scritti. È interessante notare che molti dei romanzi di Hanna Mina sono stati trasformati in film e serie televisive siriane. Contribuì notevolmente all'istituzione dell'Unione degli scrittori arabi e nella Conferenza per la preparazione dell'Unione araba tenutasi a Bludan Resort in Siria nel 1956, Hanna Mina ebbe un ruolo chiaro nel chiedere la creazione e l'istituzione di un'Unione araba per Writers, and the Arab Writers Union è stata fondata nel 1969 e Hanna Mina è stata una delle sue fondatrici. Hanna Mina è padre di cinque figli, di cui due maschi, Salim, morto negli anni Cinquanta, in condizioni di lotta, privazione e miseria, e l'altro, Saad, il più giovane dei suoi figli, attore di successo e ormai noto . Ha partecipato alla serie TV "The End of a Brave Man", tratta dal romanzo di suo padre, e alle famose serie (Al-Jawareh) e (Al-Tair), e ha partecipato a diverse serie siriane.Ha tre figlie: Salwa (un medico), Sawsan (che ha una laurea in lettere francesi) e Amal (un ingegnere), civile). La maggior parte dei suoi romanzi ruota attorno al mare e alla sua gente, un'indicazione della sua influenza sulla vita dei marinai durante la sua vita a Latakia. lampade blu vela e aquila della tempesta ebano bianco racconto di marinaio fine uomo coraggioso la neve esce dalla finestra il sole in una giornata nuvolosa resti di palude immagini cogliere la primavera e l'autunno colomba blu tra le nuvole

Descrizione di Il libro

النجوم تحاكم القمر romanzo pdf letto e scaricato da Hanna Mina

إن التجريب مع الابتكار، ليس صرعة تعدية بالنسبة للروائي حنّا مينه، بل هو هدف يسعى إليه جاهداً، وقد تعدد وتنوع في رواياته التي كتبها حتى الآن ويمكن التأكد من ذلك من خلال الرجوع إلى هذه الروايات خاصة ما صدر منها السنوات الأخيرة، ففيها تقلص مساحة السرد ليتسع مجالها للحوار الذي يرى فيه حنّا مينه، تعبيراً أعمق عن الذات، وهذا النهج ليس اتباعاً للروائية التي دعا إليها توفيق الحكيم، وإنما هو محاولة في الرواية، تخرج السرد بالحوار، وتعطي للشخصيات أن تقول سريرتها في مكاشفة تنبني على أرحب مدى من الحرية وانطلاقاً من هذه الرؤية يمكن القول بأن رواية حنا مينه "النجوم تحاكم القمر" هي رواية ومسرحية معاً، فمن شاء أن يقرأها رواية ففي وسعه ذلك، ومن شاء أن يقرأها مسرحية ففي وسعه أن يفعل. ونحن لا نقارب موضوع الرواية، في هذا الإيضاح، فالغاية منه تستعلن عبر السطور، ولكن هذه المحكمة الاستثنائية، التي تنظر من قضية استثنائية، تخرج، كثيراً أو قليلاً، عن أصول المحاكمات، ولا تتغير بأعراقها. ففي هذه الرواية المتخيلة رغم واقعيتها، بعض تجاوز في التعبيرات المسوقة من قبل هيئة المحكمة، والمدّعين، والشهود، وممثلي النيابة والادّعاء والدّفاع، خلال النظر في أغرب قضية، لأغرب حادثة وأغرب اتهام.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Hanna Mina

الياطر
الياطر
Romanzi letterari
643
Arabic
Hanna Mina
الياطر libro pdf letto e scaricato da Hanna Mina
نهاية رجل شجاع
نهاية رجل شجاع
Romanzi letterari
946
Arabic
Hanna Mina
نهاية رجل شجاع libro pdf letto e scaricato da Hanna Mina
البحر والسفينة وهي
البحر والسفينة وهي
Romanzi letterari
525
Arabic
Hanna Mina
البحر والسفينة وهي libro pdf letto e scaricato da Hanna Mina
الثلج يأتي من النافذة
الثلج يأتي من النافذة
Romanzi letterari
526
Arabic
Hanna Mina
الثلج يأتي من النافذة libro pdf letto e scaricato da Hanna Mina

Altri libri Romanzi letterari

خان الخليلي
خان الخليلي
1603
Arabic
Naguib Mahfouz
خان الخليلي libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
السراب
السراب
1260
Arabic
Naguib Mahfouz
السراب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
عصر الحب
عصر الحب
1297
Arabic
Naguib Mahfouz
عصر الحب libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة
ليالي ألف ليلة
1305
Arabic
Naguib Mahfouz
ليالي ألف ليلة libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.