القصائد السياسية

القصائد السياسية romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Nizar Qabbani

Visualizzazioni:

701

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

630

Dimensione del file:

2581122 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

31

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Diplomatico e poeta siriano contemporaneo, nasce il 21 marzo 1923 da un'antica famiglia damascena, poiché suo nonno Abu Khalil al-Qabbani è considerato il pioniere del teatro arabo. Ha studiato giurisprudenza all'Università siriana e, dopo la laurea nel 1945, è entrato nel corpo diplomatico, spostandosi tra diverse capitali fino a quando ha rassegnato le dimissioni nel 1966; Pubblicò i suoi primi volumi nel 1944, intitolati "The Samra Said to Me". fondò una casa editrice per le sue opere a Beirut con il nome "Nizar Qabbani Publications" e Damasco e Beirut avevano spazio Soprattutto nelle sue poesie, forse le più importanti sono "The Damascene Poem" e "Ya Sit Al-Dunya, O Beirut ". La guerra del 1967, che gli arabi chiamarono la "battuta d'arresto", portò un momento decisivo nella sua esperienza, in quanto lo tolse dal suo stile tradizionale di "poeta dell'amore e delle donne" per il suo intervento in politica. . Morì il 30 aprile 1998, all'età di 75 anni a Londra, e il suo corpo fu trasferito a Damasco, dove fu sepolto dopo un funerale di massa a cui parteciparono i diversi strati della società damascena, insieme ad artisti e intellettuali siriani e arabi . Tra le sue opere ci sono raccolte (1944) The Brunette Said to Me (1948) The Childhood of a Boob (1949) Samba (1950) You are Mine (1956) Poems (1961) My Love (1966) Painting with Words (1968) Diary di una donna negligente (1970) Poesie selvagge (1970) ) Il libro dell'amore (1970) Cento lettere d'amore (1972) Poesie fuorilegge (1978) Ti amo, ti amo e il resto arriva (1978) A Beirut La donna con Amore mio (1978) Ogni anno sei il mio amore (1979) Rendo testimonianza che non c'è donna all'infuori di te (1979) I diari segreti di Baheya al-Masrya (1981) Così scrivo la storia delle donne (1981) Gli amanti Dizionario (1982) Poesia di Balqis (1985) L'amore non sta su una luce rossa (1985) Poesie pazze (1986) Poesie che sono infuriate (1987) L'amore sarà sempre il mio padrone (1988) La trilogia dei figli delle pietre ( 1988) Le carte segrete di un amante di Qarmati (1988) L'autobiografia di uno spadaccino arabo (1988) Ti ho sposato, la libertà (1989) Lo zolfo è nelle mie mani e i tuoi stati sono di carta

Descrizione di Il libro

القصائد السياسية romanzo pdf letto e scaricato da Nizar Qabbani

تحميل كتاب القصائد السياسية pdf الكاتب نزار قباني القصائد السياسية لنزار قباني

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Nizar Qabbani

حبيبتي نزار قباني
حبيبتي نزار قباني
Raccolte di romanzi e poesie
980
Arabic
Nizar Qabbani
حبيبتي نزار قباني libro pdf letto e scaricato da Nizar Qabbani
ثلاثية أطفال الحجارة
ثلاثية أطفال الحجارة
Raccolte di romanzi e poesie
632
Arabic
Nizar Qabbani
ثلاثية أطفال الحجارة libro pdf letto e scaricato da Nizar Qabbani
قصيدة بلقيس
قصيدة بلقيس
Raccolte di romanzi e poesie
879
Arabic
Nizar Qabbani
قصيدة بلقيس libro pdf letto e scaricato da Nizar Qabbani
هوامش على دفتر النكسة
هوامش على دفتر النكسة
Raccolte di romanzi e poesie
651
Arabic
Nizar Qabbani
هوامش على دفتر النكسة libro pdf letto e scaricato da Nizar Qabbani

Altri libri Raccolte di romanzi e poesie

فى الشعر الجاهلى
فى الشعر الجاهلى
973
Arabic
Taha Hussein
فى الشعر الجاهلى libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
من حديث الشعر والنثر
من حديث الشعر والنثر
944
Arabic
Taha Hussein
من حديث الشعر والنثر libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
نعمان يسترد لونه
نعمان يسترد لونه
876
Arabic
Ibrahim Nasrallah
نعمان يسترد لونه libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah
لو أنني كنت مايسترو
لو أنني كنت مايسترو
827
Arabic
Ibrahim Nasrallah
لو أنني كنت مايسترو libro pdf letto e scaricato da Ibrahim Nasrallah

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.