الفكر الصوفي بين عبدالكريم الجيلي و كبار الصوفية

الفكر الصوفي بين عبدالكريم الجيلي و كبار الصوفية Libro da scaricare in pdf

Autore:

Youssef Zidan

Visualizzazioni:

896

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

religioni

Numero di pagine:

292

Sezione:

Islam

Dimensione del file:

6706352 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

41

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Professore universitario, scrittore e filosofo egiziano, specializzato nel patrimonio manoscritto arabo e nelle sue scienze.Ha diversi libri e ricerche scientifiche sul pensiero islamico, sul misticismo e sulla storia della medicina araba.Ha contributi letterari a romanzi pubblicati e ha articoli periodici e non periodici su numerosi giornali arabi. Ha lavorato come direttore del Centro dei manoscritti di Alessandria nella Bibliotheca Alexandrina. Tra le sue opere più famose: L'introduzione al sufismo, Abd al-Karim al-Jilani, il filosofo sufi, il pensiero sufi di Abd al-Karim al-Jaili, Spiegazione dei capitoli di Ippocrate di Ibn al-Nafis, Il sufi sconosciuto poeti, Diwan di Abd al-Qadir al-Jilani - Studio e indagine sul Diwan di Afif al-Din al-Talmisani: studio e indagine sul poema al-Nadarat al-Ainiyyah di al-Jaili The Sufi Path and the Branches di Qadiriyah in Egitto Abd Al-Qadir Al-Jilani, Baz Allah Al-Ashhab Il messaggio di Al-Aasa di Ibn Al-Nafis - Studio e Indagine del Mukhtasar nella Scienza degli Hadith di Ibn Al-Nafis - Studio e Indagine di gli eletti dal cibo di Ibn Al-Nafis Spiegazione dei problemi delle conquiste meccane, I favori della bellezza e Fatih Al-Jalal di Najm Al-Din Kubra L'eredità sconosciuta, Veduta del manoscritto Indice mondiale dei manoscritti dell'Università di Alessandria Parte prima Catalogo dei manoscritti dell'Università di Alessandria Parte seconda Aneddoti dei manoscritti del comune di Alessandria Catalogo dei manoscritti di Refa'a al-Tahtawy Parte prima Catalogo dei manoscritti di Refa'a al-Tahtawy Parte seconda Catalogo dei manoscritti di Refa'a al-Tahtawy Parte III Catalogo dei manoscritti del comune di Alessandria - Manoscritti Scientifici Manoscritti Coranici Badi'a ad Alessandria Bahrain Confluenza - Testi Critici Catalogo dei Manoscritti di Abu al-Abbas Al-Mursi Hayy bin Yaqzan, i quattro testi consecutivi Yat - Studi sul sufismo Le sequenze (capitoli nel continuum del patrimonio contemporaneo) Catalogo dei manoscritti del Comune di Alessandria - Sufismo e suoi allegati Catalogo dei manoscritti di Rashid e Damanhour Catalogo dei manoscritti del Comune di Alessandria - Storia e geografia Ibn al-Nafis Catalogo di Shebin al-Koum manoscritti Catalogo dei manoscritti dell'Istituto Religioso di Smouha Catalogo dei manoscritti di Abu al-Abbas al-Mursi - Usul al-Fiqh Indice dei manoscritti del comune di Alessandria - Indice logico dei manoscritti del comune di Alessandria - Hadith Al-Sharif Indice dei manoscritti di Dar Al- Kutub in Tanta Indice dei manoscritti del monastero di El Escorial Qual è l'impatto sulla faccia della luna, di Ibn Al-Haytham - Studio e indagine di un articolo sulla gotta di Al-Razi - Studio e indagine Selezioni dalla Biblioteca di Alessandria partecipazioni Sufismo - Scritto da The Millennium Manuscripts - Paternità completa nell'industria medica di Ibn al-Nafis Trenta parti L'ombra del serpente - The Millennium Manuscripts Conference Research Novel - Presentazione e modifica delle ricerche dei Signed Manuscripts Conference Words - Scritto da Azazel - Romanzo - Tradotto nella maggior parte delle lingue del mondo Ricerche del Convegno sui manoscritti esplicativi Teologia araba e origini della violenza religiosa - Authoring Nabati - Un romanzo - Tradotto in molte lingue Ricerche del Convegno sui manoscritti tradotti Ricerche del Convegno sui manoscritti stampati Weah Mahal - Un romanzo

Descrizione di Il libro

الفكر الصوفي بين عبدالكريم الجيلي و كبار الصوفية libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan

في هذا الكتاب يحدثنا المؤلف الدكتور يوسف زيدان عن الفكر الصوفي لدى عبدالكريم الجيلي ومدى الاختلاف والاتفاق بينه وبين كبار الصوفيين، ويبدأ الكتاب بالباب الأول عن عدبالكريم الجيلي والذي يستعرض لنا حياته واسمه ولقبه ومولده ونشأته وشخصيته، وأساتذته ومعاصروه، وأسلوبه ومؤلفاته. ثم الباب الثاني من الكتاب بعنوان: الإنسان الكامل، يحدثنا عن الإنسان الكامل عند الجيلي، ومراتب أهل الغيب، ومرتبة الإنسان الكامل، وعلاقته بالحق وبالخلق، والإنسان الكامل بين الجيلي والصوفية، وهنا يحدثنا عن رؤية ابن عربي والسهروردي وابن سبعين، ثم يتناول أصول ومصادر نظرية الإنسان الكامل. وفي الباب الثالث من الكتاب يتناول مسألة الوحدة والحلول والاتحاد عند الجيلي، وعند كبار الصوفيين.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Youssef Zidan

شرح ديوان عفيف الدين التلمسانى الجزء الاول
شرح ديوان عفيف الدين التلمسانى الجزء الاول
Raccolte di romanzi e poesie
742
Arabic
Youssef Zidan
شرح ديوان عفيف الدين التلمسانى الجزء الاول libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات للجيلى
شرح مشكلات الفتوحات للجيلى
Islam
684
Arabic
Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات للجيلى libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات المكية
شرح مشكلات الفتوحات المكية
Islam
845
Arabic
Youssef Zidan
شرح مشكلات الفتوحات المكية libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan
الجيلي فليسوف الصوفية
الجيلي فليسوف الصوفية
Islam
593
Arabic
Youssef Zidan
الجيلي فليسوف الصوفية libro pdf letto e scaricato da Youssef Zidan

Altri libri Islam

اكذوبة اليسار الاسلامى
اكذوبة اليسار الاسلامى
5.0000
1212
Arabic
Mustafa Mahmoud
اكذوبة اليسار الاسلامى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
حقيقة البهائية
حقيقة البهائية
1025
Arabic
Mustafa Mahmoud
حقيقة البهائية libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الاسلام السياسي والمعركة القادمة
الاسلام السياسي والمعركة القادمة
5.0000
1280
Arabic
Mustafa Mahmoud
الاسلام السياسي والمعركة القادمة libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
القرآن كائن حى
القرآن كائن حى
989
Arabic
Mustafa Mahmoud
القرآن كائن حى libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.