السنن النفسية لتطور الأمم

السنن النفسية لتطور الأمم Libro da scaricare in pdf

Autore:

Gustave Le Bon

Visualizzazioni:

693

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

campi

Numero di pagine:

140

Dimensione del file:

5082762 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

34

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Gustave Le Bon: Il medico e storico francese Gustave Le Bon è uno dei più famosi storici stranieri interessati allo studio delle civiltà orientali, arabe e islamiche. Nacque a Nouges-Loretro, in Francia, nel 1841. Ha studiato medicina e ha girato l'Europa, l'Asia e il Nord Africa. Si interessò di psichiatria e produsse un gruppo di influenti ricerche sul comportamento di gruppo, la cultura popolare e i mezzi per influenzare le masse, che fecero della sua ricerca un riferimento essenziale in psicologia e tra i ricercatori nei media nella prima metà del XX secolo. Ha contribuito al dibattito su materia ed energia e ha scritto il suo libro L'evoluzione dei materiali, molto popolare in Francia. Ha ottenuto un grande successo con il suo libro "The Psychology of the Crowds", che gli ha dato una buona reputazione nella comunità scientifica, che è stato completato con il suo best-seller "The Masses: A Study in the Collective Mind". Valery, Henri Bergson e Henri Poincaré. Conosciuto come uno dei più famosi filosofi dell'Occidente che rese giustizia alla nazione araba e alla civiltà islamica, non seguì il percorso degli storici europei, le cui tradizioni sono diventate per negare la virtù dell'Islam nel mondo occidentale. Ma Le Bon, che ha viaggiato nel mondo islamico e ha in esso indagini sociali, ha riconosciuto che i musulmani sono stati quelli che hanno civilizzato l'Europa, quindi ha pensato che l'età d'oro degli arabi sarebbe stata resuscitata dal suo santuario e che l'avrebbe mostrato al mondo nella sua vera forma; Nel 1884 d.C. scrisse il libro "La civiltà degli arabi" integrando gli elementi della civiltà araba e il suo impatto sul mondo, e ne esaminò le cause della sua grandezza e decadenza, e lo presentò al mondo come un debitore che deve credito al creditore. Morì a Marne-La-Coquet, in Francia, nel 1931.

Descrizione di Il libro

السنن النفسية لتطور الأمم libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon

تحوز علوم السلوك الإنسانيِّ والتطوُّر الثقافيِّ والحضاريِّ جانبًا كبيرًا من اهتمام المفكِّرين وعلماء الاجتماع، وفي هذا الكتاب يطرح «غوستاف لوبون» رؤيته للأبعاد النفسيَّة لتطوُّر المجتمعات. ويُوضِّح المؤلِّف عبر دراسة مُتأنِّية أنَّ لكل عرق سماتٍ نفسيَّةً ثابتةً ثبات الصفات البيولوجيَّة، حيث يرث الأفراد المِزاج النفسيَّ لأسلافهم، ويظهر أثر تلك المِزاجات جليًّا في التكوين الحضاريِّ للأمَّة ككل، فاعتمال الأفكار والمبادئ والمعتقدات المتوارثة في الوجدان الجمعيِّ لأمَّةٍ ما، يفرز أنماطًا مختلفة من النظم والفنون التي تطبع بدورها المظهر الحضاريَّ الخارجيَّ لتلك الأمَّة بروحٍ خاصَّة تميُّزها عن غيرها، وتزداد متانة تلك الروح عبر الزمن، حتى تبلغ درجةً عاليةً من العمق والتعقيد، فيتعذَّر تناقلها بين أمَّة وأخرى، وكذا يكون من الصعوبة بمكان فَصْمُها أو تغييرها تغييرًا جِذريًّا، فيما يكون انحلال روح الأمَّة نذيرًا بانحطاطها وتدهورها.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Gustave Le Bon

الآراء والمعتقدات
الآراء والمعتقدات
Filosofia
663
Arabic
Gustave Le Bon
الآراء والمعتقدات libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى
giudaismo
791
Arabic
Gustave Le Bon
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
جوامع الكلم
جوامع الكلم
Pensiero e cultura
613
Arabic
Gustave Le Bon
جوامع الكلم libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon
حضارة العرب
حضارة العرب
Storia araba
766
Arabic
Gustave Le Bon
حضارة العرب libro pdf letto e scaricato da Gustave Le Bon

Altri libri Pensiero e cultura

مستقبل الثقافة في مصر
مستقبل الثقافة في مصر
842
Arabic
Taha Hussein
مستقبل الثقافة في مصر libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
هؤلاء هم الإخوان
هؤلاء هم الإخوان
999
Arabic
Taha Hussein
هؤلاء هم الإخوان libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
السر الأعظم
السر الأعظم
5.0000
1058
Arabic
Mustafa Mahmoud
السر الأعظم libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الشيطان يحكم
الشيطان يحكم
1196
Arabic
Mustafa Mahmoud
الشيطان يحكم libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.