الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة

الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة Libro da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

736

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

Scienze sociali

Numero di pagine:

232

Sezione:

archeologia

Dimensione del file:

8031996 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

41

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

(Nacque al Cairo il 9 di Muharram 620 AH corrispondente all'11/2/1223 d.C. - morì al Cairo il 7/3/692 AH corrispondente all'8/6/1293 d.C.). Fu soprannominato "Sheikh of the People of Transcendence" e "il narratore dei narratori". Giudice egiziano e proprietario del Diwan di Inshaa nello stato mamelucco, visse durante il regno dei sultani Qutuz, Al-Zahir Baybars e dei suoi due figli Baraka e Salamish, Al-Mansour Qalawun e Al-Ashraf Khalil. al-Zahir Baybars. Dopo che Baibars assunse il potere nell'anno 1260 d.C., il suo primo servizio più importante fu quello di scrivere una lettera in lingua a Baraka Khan, il re dell'Orda d'oro mongola, che si convertì all'Islam, incitandolo contro Hulagu e i Mongoli di Persia ( l'Ilkhanato). Al-Maqrizi ha fatto affidamento su alcuni di ciò che è stato menzionato nel suo libro "The Gorgeous Kindergarten in the Plans of Al-Mu'izziyah Al-Qahirah" scrivendo "The Plans of Al-Maqrizi". Tra i suoi altri libri ci sono "The Honor of Days and Ages in the Biography of King Al-Mansur" sulla vita e i fatti del sultano Al-Mansur Qalawun e i fatti del suo regno, e "The Hidden Kindness from the Honorable Royal Biography of Al-Ashrafiya” sulla vita e il regno del sultano Al-Ashraf Khalil bin Qalawun. La natura del suo lavoro di impiegato nell'ufficio edile lo rendeva in costante contatto con i sultani del suo tempo e lo informava sugli affari di stato. Aveva uno stile distintivo di scrittura che lo rese uno dei maestri della scrittura del suo tempo. Ibn Taghri lo ha descritto come "uno dei maestri del libro, i loro capi e i loro virtuosi" e al-Qalqashindi lo ha descritto come "uno degli stalloni del libro".

Descrizione di Il libro

الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة libro pdf letto e scaricato da Mohiuddin Ibn Abdul Zahir

dont identify dont identifydont identify dont identify dont identify

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Mohiuddin Ibn Abdul Zahir

Altri libri archeologia

من عجائب تاريخ مصر
من عجائب تاريخ مصر
729
Arabic
Mohamed Armoush
من عجائب تاريخ مصر libro pdf letto e scaricato da Mohamed Armoush
100 حقيقة مثيرة في حياة الفراعنة
100 حقيقة مثيرة في حياة الفراعنة
1166
Arabic
Zahi Hawass
100 حقيقة مثيرة في حياة الفراعنة libro pdf letto e scaricato da Zahi Hawass
علم الاثار في العراق
علم الاثار في العراق
780
Arabic
omar gsam
علم الاثار في العراق libro pdf letto e scaricato da omar gsam
( الاثار المصريه في وادى النيل ( الجزء التاني
( الاثار المصريه في وادى النيل ( الجزء التاني
841
Arabic
James Baikie
( الاثار المصريه في وادى النيل ( الجزء التاني libro pdf letto e scaricato da James Baikie

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.