الرسوم

الرسوم Libro da scaricare in pdf

Visualizzazioni:

681

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

storia

Numero di pagine:

124

Sezione:

biografia

Dimensione del file:

1575959 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

37

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Sono uno scrittore, poeta, editore, traduttore e critico letterario libanese del villaggio di Zouk a Kesrouan, in Libano. Fu uno dei fondatori della Lega dei Dieci, una figura di spicco nel movimento del Rinascimento arabo. La sua produzione creativa è ricca e sfaccettata. Abu Shabakah era “impulsivo e pieno di entusiasmo, molto intollerante nei confronti della sua opinione e del suo modo di dire, e in particolare della sua poesia, violento in risposta alle sue argomentazioni, nervoso nell'espressione. Tuttavia, era imminentemente calmo e vicino alla contentezza, quindi avrebbe ritorna come sembrava essere un amico leale e fedele, sano di cuore, buono di cuore, su padri di naso e orgoglio,

Nato in una famosa famiglia libanese, Abu Shobeika si interessò alla poesia in tenera età. Era figlio di un mercante, essendo rimasto orfano in gioventù, esperienza che ha contraddistinto la sua precedente attività. Elias ha lavorato come insegnante e traduttore oltre a pubblicare diversi volumi di poesie come giornalista scrivendo per molti giornali e riviste letterarie arabe. Aderente alla scuola romantica, Abu Shabakah credeva nell'ispirazione e denunciava il controllo consapevole della poesia. Le sue poesie sono oscure, profondamente personali e spesso contengono sfumature scritturali che si concentrano sulle sue lotte morali interiori. Alcune delle opere di Abu Shabakah furono controverse ai suoi tempi, in particolare la sua raccolta di poesie, The Via' of Paradise, che era considerata oscena a causa del suo contenuto sessuale palese. L'ossessione del poeta per gli effetti spirituali della catastrofe che appare nei suoi scritti è attribuita alla colpa causata dalla sua fuga sessuale con diverse donne quando si sposò fino alla sua morte di leucemia nel 1947.

Abu Shabakah ha chiesto il rinnovamento e la modernizzazione della letteratura araba e ha ispirato le future generazioni di poeti. I suoi contributi alla letteratura sono stati celebrati trasformando la sua casa nella sua città natale di Zouk Mikael in un museo.

Descrizione di Il libro

الرسوم libro pdf letto e scaricato da Elias Abu Shabaka

نشعر دائمًا باللهفة للاقتراب من أبطالنا، سواءً كانوا فنانين أم أدباء أم سياسيين؛ فإننا نسعد لمعرفة ما هو أكثر من مجرد رءوس أقلامٍ عنهم، خاصة إن لم يكونوا من الشهرة بمكانٍ يتيح لنا رؤيتهم رأي العين، أو تداول الكثير من أخبارهم وسيرهم. ومن هذا المنطلق نجد «إلياس أبو شبكة» في الكتاب الذي بين أيدينا حريصًا على تعريفنا بثلة من أدباء «لبنان» وسياسييها في مقتبل القرن العشرين؛ عظماء لم يحصدوا القدر الكافي من الاحتفاء، يُخلِّد ذكراهم بوصفٍ متقنٍ لشخوصهم وحكاياتهم، يأخذنا في رحلةٍ تليق بأديب يكتب كتابة تنبع من محبةٍ لا تملُّق، شكَّل بواسطتها رسومًا وألوانًا ستزيِّن صور أصحابها في ذهن القارئ مدى الدهر

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Elias Abu Shabaka

أفاعي الفردوس
أفاعي الفردوس
Raccolte di romanzi e poesie
517
Arabic
Elias Abu Shabaka
أفاعي الفردوس libro pdf letto e scaricato da Elias Abu Shabaka
الألحان: ومقتطفات من غلواء
الألحان: ومقتطفات من غلواء
Raccolte di romanzi e poesie
507
Arabic
Elias Abu Shabaka
الألحان: ومقتطفات من غلواء libro pdf letto e scaricato da Elias Abu Shabaka
العمال الصالحون
العمال الصالحون
letteratura
596
Arabic
Elias Abu Shabaka
العمال الصالحون libro pdf letto e scaricato da Elias Abu Shabaka
المريض الصامت
المريض الصامت
Raccolte di romanzi e poesie
681
Arabic
Elias Abu Shabaka
المريض الصامت libro pdf letto e scaricato da Elias Abu Shabaka

Altri libri biografia

أصداء السيرة الذاتية
أصداء السيرة الذاتية
1010
Arabic
Naguib Mahfouz
أصداء السيرة الذاتية libro pdf letto e scaricato da Naguib Mahfouz
مع المتنبى
مع المتنبى
1019
Arabic
Taha Hussein
مع المتنبى libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
من آثار مصطفى عبد الرازق
من آثار مصطفى عبد الرازق
990
Arabic
Taha Hussein
من آثار مصطفى عبد الرازق libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
كناسة الدكان
كناسة الدكان
1103
Arabic
Yahya Haqqi
كناسة الدكان libro pdf letto e scaricato da Yahya Haqqi

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.