الذي فعلته

الذي فعلته romanzo da scaricare in pdf

Autore:

Tamer Ibrahim

Visualizzazioni:

697

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

letteratura

Numero di pagine:

50

Dimensione del file:

6544604 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

39

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Uno dei migliori scrittori horror del mondo arabo... Il Dr. Tamer Ibrahim è uno scrittore egiziano contemporaneo.. Ha iniziato la sua apparizione nella serie (Basket of Novels) con più di un numero.. Poi è passato al varietà ( Mega) con gli illustri scrittori: Tamer Fathy e Tamer Ahmed. La serie si è interrotta dopo l'uscita del terzo numero. Il Dr. Tamer ha iniziato una serie solista intitolata (Another World) con la Modern Arab Foundation, una serie di storie dell'orrore che iniziato molto forte, ma si è interrotto dopo il secondo numero.. Il dottore ha iniziato una nuova serie intitolata (Through Time) con Dar Layla e Diamond Book.. Sono stati pubblicati tre numeri finora.. Ho condiviso con gli scrittori Tamer Fathi e Tamer Ahmed e lo scrittore Ahmed Hassab Al-Nabi nella serie (Virus).. Oltre ai suoi numerosi libri separati pubblicati con Diamond Book e Dar Laila, come: Partial (Tales of the Basement) .. Partecipazione a (Rainbow) con Dr. Ahmed Khaled Tawfik .. Partecipazione a una nuova edizione di (Encyclopedia of Darkness) con il Dr. Ahmed Khaled Tawfiq e l'Ingegnere Sanad Rashid .. Ha anche partecipato a un libro con loro: Adrenaline lovers. Ha anche partecipato con un gruppo di scrittori arabi più famosi nel libro: 7 Faces of Love

Descrizione di Il libro

الذي فعلته romanzo pdf letto e scaricato da Tamer Ibrahim

قصتنا اليوم أيها السادة غير تقليدية .. هناك تجربة ما .. وقاتل ما .. وامرأة ما .. وخيوط خفية تربط بين هذا كله .. قصتنا اليوم أيهـا السادة غيـر تقليدية .. وربما كانت خطرة ! هناك أشخاص ذو وجـوه جامدة ، وهنـاك مخطط خاص يتبعونه وهناك أنا أجاهد طيلة الوقت لأعرف شيئًا واحدًا .. الذى فعلته ..!!

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Tamer Ibrahim

حكايات الموتى
حكايات الموتى
romanzi dell'orrore
828
Arabic
Tamer Ibrahim
حكايات الموتى libro pdf letto e scaricato da Tamer Ibrahim
قوس قزح
قوس قزح
Romanzi letterari
781
Arabic
Tamer Ibrahim
قوس قزح libro pdf letto e scaricato da Tamer Ibrahim
دماء الأميرة
دماء الأميرة
romanzi dell'orrore
648
Arabic
Tamer Ibrahim
دماء الأميرة libro pdf letto e scaricato da Tamer Ibrahim
الذي عاد
الذي عاد
romanzi dell'orrore
755
Arabic
Tamer Ibrahim
الذي عاد libro pdf letto e scaricato da Tamer Ibrahim

Altri libri romanzi dell'orrore

الجزار
الجزار
2829
Arabic
Hassan Elgendy
الجزار libro pdf letto e scaricato da Hassan Elgendy
مدينة الموتي
مدينة الموتي
2172
Arabic
Hassan Elgendy
مدينة الموتي libro pdf letto e scaricato da Hassan Elgendy
لقاء مع كاتب الرعب
لقاء مع كاتب الرعب
1705
Arabic
Hassan Elgendy
لقاء مع كاتب الرعب libro pdf letto e scaricato da Hassan Elgendy
في حضرة الجان
في حضرة الجان
5.0000
1610
Arabic
Hassan Elgendy
في حضرة الجان libro pdf letto e scaricato da Hassan Elgendy

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.