الحكمة المشرقية

الحكمة المشرقية Libro da scaricare in pdf

Autore:

Mohammed Lotfi

Visualizzazioni:

636

Lingua:

Arabo

Valutazione:

0

Dipartimento:

campi

Numero di pagine:

94

Dimensione del file:

4455435 MB

qualità del libro :

Bene

scarica un libro:

25

Notifica

Se sei contrario alla pubblicazione del libro, contattaci [email protected]

Mohamed Lotfy Gomaa: scrittore, traduttore e romanziere, era un poliedrico, parlava correntemente molte lingue e uno dei principali avvocati e attivisti politici egiziani del suo tempo. Nacque ad Alessandria nel 1886 d.C., da una famiglia della classe media, e la sua infermiera era la signora "Maluk Eid", la madre dello sceicco Sayyid Darwish, ed era suo fratello che allattava al seno. All'inizio della sua vita si iscrisse alla Scuola Copta di Tanta, poi trascorse quattro anni alla Scuola Amiri, dalla quale conseguì il diploma di maturità, poi si trasferì al Cairo per conseguire il diploma di maturità presso la Scuola Khedive, e poi viaggiò lì per studiare, dopo di che conseguì la laurea in filosofia americana, oltre che a Beirut, nella scuola degli insegnanti, e all'inizio della sua vita lavorò come insegnante per tre anni. Conseguì il dottorato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Lione in Francia nel 1912, dopodiché insegnò diritto penale all'Università egiziana. Tra lui ei due leader nazionali, Mustafa Kamel e Muhammad Farid, si sviluppò una stretta amicizia e un accordo nelle visioni politiche. Il che lo spinse senza esitazione a unirsi alla loro parte nel Partito Nazionale, e alla loro partecipazione alla lotta politica contro il colonialismo, e la sua lotta non si limitò al livello cinetico rappresentato nel lavoro politico e nell'attività di partito, ma si estese anche alla maggior parte dei Idee giornalistiche e intellettuali arabe che ha scritto nel lavoro intellettuale e intellettuale che ha scritto anche lui.Rilasciato a suo tempo. Fu un sostenitore del dialogo civile e della cooperazione tra le nazioni nel campo del lavoro, della cultura e della scienza, fu uno dei sostenitori dell'istruzione gratuita, chiese l'istituzione di musei sociali e memoriali e sviluppò il primo dizionario delle lingue letterarie ​​nella comunità del lavoro segreto e ha evidenziato i difetti nella struttura giuridica della comunità legale, ha raccontato la filosofia islamica, il sufismo e i suoi uomini. Ha scritto molti libri in molti campi del sapere; Come la letteratura, la filosofia e la storia, oltre a tradurre molti libri famosi della civiltà occidentale, come il libro “Il principe” di Machiavelli, “Il dovere” di John Simon, “La tavola di Platone” e altri libri. Ha subito un ictus, che ha portato a una lunga malattia, e poi è morto a causa delle sue complicazioni.

Descrizione di Il libro

الحكمة المشرقية libro pdf letto e scaricato da Mohammed Lotfi

هذه ترجمات لكتبٍ ثلاث، نقلها لنا الأستاذ «محمد لطفي جمعة»، كلها من روائع الأدب الشرقي القديم، المصري والياباني والفارسي، افتتحها بكتاب «حكم فتاحوتب»، وهو كتاب جامع للعديد من الأخلاق والفضائل والشيم والحقوق، كما أتحفنا الكاتب بشيء من آداب الفُرس، وهو كتاب «جولستان روضة الورد»، للشاعر الفارسي «مصلح الدين سعد الشيرازي»، وهو كتاب يحمل أطايب الحِكَم والنصائح والزُّهد والرقائق، وحديث الصالحين والحُكماء، ثم كتاب «التعليم الراقي للمرأة في اليابان»، ألَّفه الأخلاقي الياباني «كايبارايكن» ليشرح فيه كيف تربت المرأة اليابانية إبَّان عصر النهضة، فخصَّه بآداب وحِكم للنساء، في قالب سهل ممتع، فأصبح الكتاب الشعبي الأول لشعب اليابان، ووَرَّثه الآباء للأبناء جيلًا بعد جيل؛ لما يحويه من عظيم الحكمة والآداب.

Recensione del libro

0

out of

5 stars

0

0

0

0

0

Book Quotes

Top rated
Latest
Quote
there are not any quotes

there are not any quotes

Altri libri Mohammed Lotfi

الشهاب الراصد
الشهاب الراصد
letteratura
622
Arabic
Mohammed Lotfi
الشهاب الراصد libro pdf letto e scaricato da Mohammed Lotfi
بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي: بحث تحليلي تاريخي ونفساني واجتماعي في المشكلة الحبشية الإيطالية
بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي: بحث تحليلي تاريخي ونفساني واجتماعي في المشكلة الحبشية الإيطالية
Storia dell'Africa
623
Arabic
Mohammed Lotfi
بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي: بحث تحليلي تاريخي ونفساني واجتماعي في المشكلة الحبشية الإيطالية libro pdf letto e scaricato da Mohammed Lotfi
تاريخ فلاسفة الإسلام: دراسة شاملة عن حياتهم وأعمالهم ونقد تحليلي عن آرائهم الفلسفية
تاريخ فلاسفة الإسلام: دراسة شاملة عن حياتهم وأعمالهم ونقد تحليلي عن آرائهم الفلسفية
Filosofia
676
Arabic
Mohammed Lotfi
تاريخ فلاسفة الإسلام: دراسة شاملة عن حياتهم وأعمالهم ونقد تحليلي عن آرائهم الفلسفية libro pdf letto e scaricato da Mohammed Lotfi
تذكار الصبا: ذكرى ١٩ مارس
تذكار الصبا: ذكرى ١٩ مارس
Romanzi drammatici
507
Arabic
Mohammed Lotfi
تذكار الصبا: ذكرى ١٩ مارس libro pdf letto e scaricato da Mohammed Lotfi

Altri libri Pensiero e cultura

مستقبل الثقافة في مصر
مستقبل الثقافة في مصر
883
Arabic
Taha Hussein
مستقبل الثقافة في مصر libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
هؤلاء هم الإخوان
هؤلاء هم الإخوان
1054
Arabic
Taha Hussein
هؤلاء هم الإخوان libro pdf letto e scaricato da Taha Hussein
السر الأعظم
السر الأعظم
5.0000
1104
Arabic
Mustafa Mahmoud
السر الأعظم libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud
الشيطان يحكم
الشيطان يحكم
1248
Arabic
Mustafa Mahmoud
الشيطان يحكم libro pdf letto e scaricato da Mustafa Mahmoud

Add Comment

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
There are no comments yet.